Initiatievenkaart gezonde leefomgeving

Initiatievenkaart gezonde leefomgeving


Fietsvisie 2020 fietsersbond

De Fietsersbond zet zich in voor veilig en comfortabel fietsen en levert daarmee een bijdrage aan een leefbaar, gezond en actief Nederland én aan fietsgeluk voor iedereen. Met de fietsvisie dragen zij hun ambitie actief uit.

Meer informatie

Albert Heijn zero emissie distributie

Sinds begin 2019 test Albert Heijn in samenwerking met DAF, Simon Loos, TNO, en Peter Appel Transport 3 elektrische truck-trailer combinaties en twee hybrides. Met deze test willen ze onderzoeken hoe ze in 2025 maximaal elektrisch kunnen bevoorraden.

Elektrische bussen

Sinds september 2019 heeft Connexxion elektrische bussen geïntroduceerd op lijn 64 en 65.

Fietspompplan

Het fietspompplan is een initiatief van LABz, die zichtbaarheid geeft aan de sociale en duurzame deeleconomie van de Zaanstreek, beginnend bij de fietspomp. Op verschillende plekken in Zaanstad krijg je 'gratis lucht' voor je fiets.

Meer informatie

Schapenbegrazing in het Darwinpark

Een schaapskudde van 250 Kempische heideschapen begraast delen van het Darwinpark in Zaandam.  Er ontstaan mooie overgangen van gras naar beplanting, een rijker insectenleven en daarmee een grotere voedselbron voor dieren.

Biologische pluktuin het 'Groene Buitenland'

Het Groene Buitenland is een biologische tuinderij. Met een kleine boomgaard met appel- peren-, pruimenbomen en bessenstruiken.  De tuinders leveren aan biologische winkels, bieden  groente-abonnement aan en losse verkoop voor particulieren.

Meer informatie

Wijkpark en wijkboerderij De Veldmuis

De Veldmuis is een wijkboerderij in Zaandam. Kinderen kunnen er heerlijk buiten spelen en met dieren leren omgaan en buurtbewoners ontmoeten elkaar op een ongedwongen manier.

Meer informatie

Ecologische buurttuin De Groene Oase

Een groep bewoners in de wijk Poelenburg nam het initiatief om een geheel ecologische buurttuin aan te leggen. Bewoners kunnen hier voor een seizoen tegen een kleine vergoeding en een tegenprestatie een moestuinbak gebruiken.

Buurtboerderij Fronik

Buurtboerderij Fronik is een ontmoetingsplek voor Zaankanters. Het verbindt  buurt met stad, mens en dier, kinderen en ouderen, cultuur en natuur.

Meer informatie

Meetnet biodiversiteit

De gemeente Zaanstad is vanaf 2018 de biodiversiteit aan planten en dieren in kaart aan het brengen. Vrijwilligers monitoren dit met een meetplan door de Universiteit van Wageningen.

Groen- en Waterplan

In het Groen- en Waterplan staat hoe om te gaan met het groen en water bij projecten. De waarden die het groen en water hebben staan beschreven. Bij nieuwe ontwikkelingen kunnen deze kwaliteiten worden versterkt.

Meer informatie

Natuurvriendelijke oevers Westerwindpad

In 2019 heeft de gemeente de zone langs het Westerwindpad recreatief, landschappelijk en ecologisch interessanter en aantrekkelijker gemaakt, in harmonie met het aangrenzende weidevogelgebied.

Hondenspeeltuin Het Smulbos

Hondenspeeltuin Het Smulbos is ontstaan door een burgerinitiatief van betrokken bewoners uit de wijk de Delft in Assendelft. De honden mogen er los lopen, maar er geldt wel een opruimplicht.

Wekelijkse natuurwandelingen

Stichting Gezond Natuur Wandelen Nederland organiseert elke week gratis wandelingen van een uur in het groen. In Zaanstad wandelen ze door twee natuurgebieden.

Imkervereniging

De imkervereniging Zaanstreek creëert bewustwording over het belang van (wilde) bijen en biodiversiteit. Onder andere voor kinderen en op markten. 

Meer informatie

Kontakt Milieubeheer Zaanstreek (KMZ)

Kontakt Milieubeheer Zaanstreek (KMZ) is een vereniging met het doel om welzijn te bevorderen door te waken voor milieuaantasting en  natuur- en milieubeheer in de Zaanstreek te activeren. 

Meer informatie

Tiny forests

Een Tiny Forest (of minibos) is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan.  Een minibos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Zaanstad was de eerste Nederlandse gemeente met een Tiny Forest. We hebben er nu zelfs vijf!

Meer informatie

Schooltuin en stadssboerderij Zaans Natuur & Milieu Centrum

In het Darwinpark verzorgt het Zaans Natuur en Milieu Centrum de stadboerderij en schooltuinen. Kinderen krijgen les over de natuur, dieren en (gezond) eten. 

Meer informatie

Zaanse Klimaatmachines

Zaanse Klimaatmachines is een onderzoeksproject over de effecten van groen op het stadsklimaat. Er zijn negen plekken in Zaanstad waar dit in beeld wordt gebracht. 

Meer informatie

Van tegeltuin naar minibos

Inwoners maakten in 2019 kans op een minibos in hun tuin. Het minibos is een onderhoudsvriendelijke tuin van 6 m2 met kruiden, struiken en bomen.  Ze dragen bij aan klimaatadaptatie.

Meer informatie

Gezonde Buurtenprogramma Rosmolenwijk 

In de Gezonde Buurt Rosmolenwijk werken kinderen, volwassenen en gemeente aan drie dromen om hun buurt gezond te maken en houden: Een actieve buurtgemeenschap, een speelse buurt en een natuurlijke buurt. Dit in samenwerking met IVN en Jantje Beton.

Groenere Russische Buurt

De Russische Buurt heeft groen opgenomen in hun toekomstvisie van de buurt. Zij willen meer groen om elkaar te ontmoeten, te ontspannen en honden uit te laten. Dit maakt de buurt aantrekkelijker, het is goed voor het milieu en voor klimaatadaptatie.

Facebookgroep Groen Zaans

Groen Zaans is een Facebookgroep waar Zaankanters opkomen voor het behoud van bomen. Ook wordt er informatie gewisseld over groen binnen Zaanstad. 

Meer informatie

Gemeente naar elektrisch wagenpark

In het coalitie akkoord staat de de gemeente investeert om het eigen wagenpark te elektrificeren. Er is 10 miljoen vrij gemaakt om te investeren in het wagenpark en de verduurzaming van onderwijsgebouwen.

Gemeente tekent Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek

De gemeente heeft de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek ondertekend, samen met 50 andere partijen uit het land. Het streven is om samen te werken om in 2025 Zaanstad zo goed als mogelijk zonder emissies te beleveren.

Meer informatie

Gemeente tekent Schone Lucht Akkoord

De Gemeente Zaanstad heeft begin 2020 het Schone Lucht Akkoord ondertekend. In 2030 moet er 50% gezondheidswinst zijn door schonere lucht ten opzicht van 2016.

Meer informatie

Vergroenen openbare ruimte

De gemeente werkt aan het vergroenen van de openbare ruimte. Zo stimuleert ze het aanleggen van geveltuinen en het vergroenen van tuinen. Ook is er een bomenbeleid waar klimaat(adaptatie) een belangrijke rol speelt.

Meer informatie

Natuurvriendelijk maaibeheer gemeente

De gemeente gebruikt een natuurvriendelijke manier voor maaibeheer. Zo worden sommige stukken zelden gemaaid om biodiversiteit te stimuleren en worden er op plekken schapen ingezet om te 'maaien'.

Meer informatie

Zaanstad bijvriendelijke gemeente

Zaanstad is een bijvriendelijke gemeente en onderdeel van 'Nederland zoemt'. Er wordt insectvriendelijke gemaaid, natuurlijke bestrijdingsmiddelen gebruikt en er worden schapen ingezet voor begrazing.

Meer informatie

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl