Initiatievenkaart klimaatneutraal

Energie Transitie Centrum

Bij dit centrum van M&O Techniek kunnen mensen terecht voor informatie over de verduurzaming van hun woning. 

Meer informatie

WeSpark

WeSpark is een coöperatief dat Zaanse duurzaam opgewekte stroom op transparante wijze koppelt aan particuliere en zakelijke afnemers.  De opbrengsten gaan weer in nieuwe groene energieprojecten. 

Meer informatie

Rioolslib als biogas

Bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie van het Hogerheemraadschap Hollands Noorderkwartier wordt slib vergist tot biogas en worden stoffen uit het water gehaald als grondstof.

SAENZ: zonnepanelen op bedrijventerreinen

Saenz is een samenwerking van ondernemers op bedrijventerreinen Noordenveld en Molletjesveer met als doel het gebied duurzamer te maken. Zo hebben ze al ruim 15.000 zonnepanelen gerealiseerd op de bedrijventerreinen. 

Meer informatie

Zaanse Energie Koöperatie

'De Zaanse Energie Koöperatie (ZEK) is een coöperatie die duurzame energie propageert.  

Meer informatie

Onderzoek potentie bodemenergie

De Milieudienst inventariseert de prestaties van alle bodemenergysystemensystemen. Welke capaciteit wordt gebruikt, welke ruimte er nog is voor nieuwe systemen en hoe is dit in te passen in de transitieplannen. 

Meer informatie

Pennemes

Pennemes heeft o.a.  500 zonnepanelen op het dak, een groene daktuin en luchtzuiverend bos en een pilot op het hergebruik van incontinentiemateriaal. 

Meer informatie

Energie- en Klimaatcoaches

Energie- en Klimaatcoaches zijn vrijwilligers  die bewoners helpen met verduurzaming. Zoals het verduurzamen van een woning, in een woning en helpen met energiebewuste keuzes maken. 

Meer informatie

Het ZMC wordt een van de energiezuinigste

ziekenhuizen van Nederland. Ze gebruiken o.a. beweging-sensitieve LED-verlichting en een warmte-koude opslag. Ook zoeken ze naar manieren om hun afval groen te verwerken. 

Meer informatie

Groene Kerken

Met de GroeneKerkenactie willen Kerk in Actie en Tear stimuleren dat kerken duurzamer worden.  De Protestantse Gemeente te Zaandam werkt o.a. aan zuinig watergebruik, minder vleesconsumptie, zero waste. en de Sintjoriskerk Westzaan werkt o.a. aan afvalscheiding, bewuster inkopen, LED-verlichting en isolatie.

Meer informatie

SolaRoad Krommenie

In 2014 werd de SolaRoad aangelegd in Krommenie als pilot. Het fietspad wekte energie op doordat er zonnepanelen in verwerkt waren. Het concept is in verdere ontwikkeling voor hoge kwaliteit opwek op het wegdek. 

Meer informatie

Zonnepanelen op distributiecentrum Ahold

In 2018 heeft Ahold ruim 6000 zonnepanelen op hun distributiecentrum gelegd. 

Meer informatie

A3 buurtcentrum

Het oude pand is geïsoleerd met dakisolatie. En het glas is vervangen door isolatieglas. De lampen zijn vervangen door LED-verlichting. 

Meer informatie

Zonnepanelen op stadhuis

De gemeente heeft 640 zonnepanelen die samen jaarlijks 154.000 KWh opwekken. Dat is ongeveer evenveel als het energieverbruik voor 44 huishoudens. Ook wordt hiermee de uitstoot van CO2 met ongever 60.000kg verminderd.

Meer informatie

Lagere energieprestatienorm voor de gemeente

Sinds februari 2019 gelden er in Zaanstad strengere energieprestatienormen voor nieuwbouw. Hiermee worden nieuwe huizen nog energiezuiniger en wordt Zaanstad sneller klimaatneutraal.

Meer informatie

Woningcorporatue ZVH verduurzaamt sociale huurwoningen

ZVH maakt gebruik van natuurlijke momenten om sociale huurwoningen te verduurzamen; zoals bij gepland onderhoud of het wisselen van huurder. 

Meer informatie

Parteon verduurzaamt huurwoningen

Parteon verduurzaamt haar huurwoningen. Huizen worden geïsoleerd, voorzien van opwek (zoals zonnepanelen), en er wordt duurzaam gebouwd. Ook bouwt Parteon nul-op-de-meter woningen. 

Meer informatie

Zonnepanelen op Coffee Company Ahold

Sinds november heeft Ahold een kleine 1500 zonnepanelen gelegd op hun Coffee Company, welke samen 337.000 KWh per jaar opbrengen. 

Meer informatie

Aardgasloos project Brokking

Brokking aan de Zaan wordt een aardgasloos woningbouwproject met veel groen en water. Alle woningen krijgen standaard een warmtepomp, een warmte-terugwinsysteem en zonnepanelen. 

Meer informatie

Verduurzaming dorpshuis De Horn

Met steun van de gemeente werkt De Horn aan het vervangen en verduurzamen van het dak. 

Meer informatie

Verduurzaming buurthuis De Noorddam

In 2017 werden alle lampen in het buurthuis vervangen door LED. Momenteel wordt er onderzocht of zonnepanelen financieel verantwoord zijn. De gemeente geeft advies. 

Meer informatie

Verduurzaming buurthuis de Kolk

In 2018 heeft de Kolk als duurzaamheidsubsidie een warmteterugwin-installatie laten plaatsen met buurthuissubsidie. Ook hebben ze een regeling gekregen van de gemeente om LED-verlichting aan te leggen. 

Meer informatie

Verduurzaming buurthuis De Lorzie

De Lorzie werkt samen met de gemeente aan een duurzaam buurtcentrum. Zo werden in 2018 alle lampen in buurtcentrum vervangen door LED lampen en wordt er gewerkt aan het het plaatsen van zonnepanelen. 

Meer informatie

Zonnepanelen Grote Tocht

Het bedrijfsverzamelpand Grote Tocht 102 heeft in samenwerking met Devcon 88 zonnepanelen geïnstalleerd met een opbrengst van ruim 23.000 KWh per jaar. 

Meer informatie

Zonnepanelen Flexitank Solutions

Keijflex BV heeft in samenwerking met Devcon 1050 zonnepanelen geïnstalleerd op het dak van Flexitank Solutions. Samen hebben ze een opbrengst van 281.000 KWh per jaar. 

Meer informatie

Zonnepanelen Pontmeyer

Pontmeyer heeft in samenwerking met Devcon bijna 9.000 zonnepanelen geïnstalleerd met een gezamenlijk opbrengst van 2.650.000 KWh per jaar. 

Meer informatie

Zonnepanelen YESSS Electrical

Marck Heilygers Onroerend Goed en energiecoöperatie SAENZ hebben in samenewerking met Devcon Ecosystems een zonne-energie installatie aangelegd van 200 zonnepanelen. De opbrengst is 54.900 KWh per jaar. 

Meer informatie

Zonnepanelen De Groene Bark 

Business Center BedrijvigeBij heeft in samenwerking met Devcon 350 zonnepanelen neergelegd op hun locatie in Zaandam. De energie opbrengst is 86.000 KWh per jaar. 

Meer informatie

Zonnepanelen At the Car Wash Company

Direct Car Wash BV heeft in samenwerking met Devcon Ecosystems een zonne-energie installatie aangelegd van 253 zonnepanelen. De opbrengt is 64.900 KWh per jaar.

Meer informatie

Zonnepanelen Bedrijvige Bij

Voor het bedrijvenverzamelgebouw in Koog aan de Zaan heeft de Bedrijvige Bij in samenwerking met Devcon Ecosystems een project van 554 zonnepanelen gerealiseerd. De opbrengst is ruim 137.000 KWh per jaar. 

Meer informatie

Zonnepanelen Sportvereniging Fortuna Wormerveer

Sportvereniging Fortuna Wormerveer heeft in samenewerking met Devcon Ecosystems 171 zonnepanelen geplaatst op de kleedkamerdaken van de sportvereniging. De opbrengst is een klein 44.000 KWh per jaar. 

Meer informatie

Windmolen het Windpaard van ZEK

'Windmolen het Windpaard van ZEK produceert al 20 jaar lang elektriciteit. Hij wekt 168.000 KWh per jaar op

Windmolen de Windhaan van ZEK

'Windmolen de Windhaan van ZEK produceert sinds 2013 energie.

Zonnepanelen op boerderij White Ranch

ZEK heeft 441 zonnepanelen op boerderij White Ranch geplaatst. Zij wekken ongeveer 109.000 KWh per jaar op.

Green Business Club Energie

De Green Businsess Club is op zoek naar 100 bedrijven met de ambitie om in 2025 klimaatneutraal te zijn. 

Meer informatie

Open warmtenet

Begin 2019 startte de realisatie van het open warmtenet in Zaanstad. Dit netwerk gaat mensen voorzien van duurzame warmte in plaats van aardgas. 

Meer informatie

Duurzame Huizen Route

Elk jaar stellen Zaanse inwoners hun huizen open voor de Duurzame Huizenroute.  Andere inwoners krijgen meer informatie over verduurzamen, comfortabeler wonen en energiebesparende mogelijkheden. 

Meer informatie

Zonnepanelen Bertrand Russel College

Het Bertrand Russell College heeft in totaal 731 zonnepanelen op het dak van zijn twee locaties. 

Meer informatie

Zonnepanelen het Compaen VMBO

Het Compaen heeft 697 zonnepanelen op het dak.

Meer informatie

Zonnepanelen op het Saenredam College

Het Saenredam College heeft 673 zonnepanelen op het dak. 

Meer informatie

Zonnepanelen op het Trias

Het Trias heeft 405 zonnepanelen op het dak. 

Meer informatie

Zonnepanelen op het Zaanlands Lyceum

Het Zaanlands Lyceum heeft 811 zonnepanelen.  

Meer informatie

Zonnepanelen op het Zuiderzee College

Het Zuiderzee College heeft 721 zonnepanelen.

Meer informatie


Verduurzaming sportcomplex de Omzoom

Met de nieuwe bouw van sportcomplex de Omzoom en de nieuwe indoorhal, is direct rekening gehouden met duurzaamheid. Zo is de hal voorzien van een duurzaam energiesysteem, zonnepanelen, luchtwarmtepomp en een luchtbehandeling met wtw.

Warmte-koude opslag stadhuis

Het stadhuis maakt gebruik van een warmte-koude opslag. Deze opslag zorgt voor energie zuinige koeling en verwarming van het pand.

Samenwerkingsovereenkomst verduurzaming tussen gemeente en woningcorporaties

De gemeente en woningcorporaties hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend over o.a. verduurzaming. Zo moeten o.a. 2500 woningen worden verduurzaamd in vier jaar en de lasten gelijk blijven voor de bewoners. 

Meer informatie

Gemeente ondersteunt Duurzaam Bouwloket

Het Duurzaam bouwloket voorziet burgers en bedrijven van praktische informatie over de verduurzaming van gebouwen en financieringsmogelijkheden. De gemeente ondersteunt dit met een subsidie. 

Meer informatie

Verduurzamen vastgoed gemeente

De gemeente verduurzaamt stap voor stap haar vastgoed, door middel van isoleren, duurzame opwek van energie, verlichting etc. In overleg met de gebruikers worden zo onder andere gymzalen en kantoren aangepakt.  

Meer informatie

Samenwerkingsprogramma Empower 2.0

De gemeente is initiatiefnemer van het Europese samenwerkingsprogramma Empower 2.0. Hierin werkt Zaanstad samen in een consortium van 14 partners  om (kennis over) lokaal eigenaarschap van energie-opwek te vergroten. 

Meer informatie

Duurzame bedrijfsvoering Forbo

De Forbo fabriek in Assendelft is de meest moderne en duurzame linoleum fabriek ter wereld. 100% van hun energiegebruik is duurzaam en ze maken CO2 neutrale en zoveel mogelijk natuurlijke producten. 

Meer informatie

E-car als lader van kantoor ENGIE

ENGIE heefst sinds 2018 een 'smart grid charger'. Met deze laadpaal kan een elektrische auto opgeladen en ontladen worden om pieken in energie consumptie van het gebouw op te vangen.

Meer informatie

Drijvend zonnepark ENGIE

Eind 2017 legde ENGIE een drijvend zonnepark aan de bedrijfsvijver van hun kantoor in Zaandam. De vijver is een test met 96 zonnepanelen. Inmiddels heeft ENGIE een zelfde soort park aangelegd in Brunsum. 

Meer informatie

Gemeente gaat over op elektrisch gereedschap

De Gemeente Zaanstad gaat gefaseerd over op elektrisch gereedschap, zoals bladblazers en kettingzagen. Dit om luchtvervuiling en geluidsoverlast te minimaliseren.

LED in gemeentepanden

De gemeente heeft in 2019 alle verlichting in het stadhuis vervangen door LED lampen. Dit scheelt tot wel 300.000 KWh per jaar aan energie.

Collectieve inkoopactie

De gemeente organiseert samen met 'Winst uit je Woning' collectieve inkoopacties  voor onder andere zonnepanelen, isolatie en een warmtepomp. 

Meer informatie

Energiecafé's

De gemeente organiseert regelematig Energiecafés voor bewoners en ondernemers van Zaanstad. Hier wordt o.a. informatie gegeven over collectieve inkoopacties, subsidieregelingen, en verduurzaming van VvE's. 

Meer informatie

Primeur gebruik CO2 arm beton

Voor het eerst in Nederland is er CO2 arm beton gebruikt voor woningbouw. Parteon bouwt 70 nul-op-de-meter sociale woningen in de Rosmolenwijk. 4 daarvan zijn met CO2 arm beton gemaakt. 

Meer informatie

Zon op Zaan: Zonnepanelen voor bedrijfspanden

De gemeente Zaanstad en de Green  Business Club versnellen de energietransitie samen met ‘Zon op Zaan’. Zo worden ondernemers geholpen met het maken van een plan, de financiering en de aanschaf van zonnepanelen. 

Meer informatie

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl