Klimaattafels

Hoe zorgen we dat Zaanstad klimaatneutraal wordt? Denk mee over andere energiebronnen, een schonere lucht en een groenere stad!

Wat is het Zaanse Klimaatakkoord?

Zaanstad wil in 2040 klimaatneutraal zijn. Met het Zaanse Klimaatakkoord gaan we beschrijven wat dat betekent voor onze stad, welke afspraken nodig zijn om onze doelen te bereiken, en welke partijen welke stappen wanneer gaan zetten. Want de gemeente kan dit niet alleen, want iedereen gebruikt energie, maar ook iedereen kan energieproducent zijn. Om met de stad afspraken te maken, organiseren we tafelsessies. Er is een tafel voor bewoners, ondernemers, de industrie, maatschappelijke organisaties, en de gemeente. Iedereen is welkom. Eind 2019 ligt er een eerste versie van het akkoord met daarin de eerste afspraken. Op deze website leest u wat het klimaatakkoord voor u betekent. Ook vindt u hoe u mee kunt doen aan de tafelsessies.

Kan ik een initiatief indienen/

Eén van de eerste acties van de klimaattafels is een inventarisatie maken van de lopende projecten. Wat de gemeente doet weten we wel, maar in de stad gebeurt zoveel meer dat bijdraagt aan de energietransitie, de circulaire stad of de gezonde leefomgeving. Als we dat in beeld hebben kunnen we onze startpositie doorrekenen,

Stuur een mail met uw initiatief

Kan ik meepraten?

Wil je meepraten met één van de tafels? Heb je ideeën over hoe we meer deelauto's kunnen krijgen in Zaanstad? Ben je winkelier en wil je meepraten over hoe we afval kunnen verminderen? Of wil je een project starten om je buurt te vergroenen? Meld je aan voor één van de tafels? Lees de informatie over de tafels en meld je aan.

Wonen

Bedrijven

Mobiliteit

Industrie

Gemeente

Maatschappelijke organisaties


Wanneer zijn de tafels?

Een klimaattafel klinkt als een rondetafelgesprek. De gemeenteraad heeft echter afgesproken dat de tafels vormvrij zijn. Dat betekent dat het van alles kan zijn: van bijeenkomsten tot één-op-één-gesprekken.  Kijk hiernaast voor de voorlopige planning. In het najaar vinden de eerste gesprekken plaats. In de agenda vind je de precieze data van de gesprekken.

Bekijk de agenda
 


Hoog contrast
Ga naar Zaanstad.nl