Industrie

Klimaattafel Industrie

De voedingsmiddelen- en maakindustrie vormen de drijvende kracht van de Zaanse economie. We kennen een lange traditie waarin wonen en werken op korte afstand van elkaar zijn gecombineerd. Dat is niet altijd eenvoudig omdat de milieueffecten van de industrie zich soms moeilijk verhouden tot wonen in de nabijheid van deze bedrijven. Als Zaanstad streven we er naar om tussen 2030 en 2040 klimaatneutraal te zijn en toe te werken naar een circulaire stad met een gezonde leefomgeving voor mens en dier.

Onze industrie is aan de ene kant grootgebruiker van energie en vervoersmiddelen, maar tegelijkertijd bieden bedrijfsprocessen mogelijk kansen voor toekomstige warmtevoorziening. Ook zoekt de industrie naar circulaire oplossingen om grondstoffen optimaal te hergebruiken.  

Samenwerking tussen gemeente en industrie

Bij de tafel industrie is de grootschalige industrie in gesprek met gemeente en stakeholders. Er wordt gewerkt aan een kader waarbinnen de gemeente en de industrie samenwerken in deze toekomstige ontwikkelingen. Hierin wordt naast het optimaliseren van het ondernemingsklimaat, de infrastructuur en werkgelegenheid ook nadrukkelijk invulling gegeven aan de duurzaamheidsopgave, waaronder het stimuleren van de energietransitie. De eerste gesprekken voor industrie waren op uitnodiging op 14 januari.

Op bezoek bij een pionier: hoe Forbo bijdraagt aan een Nieuw Zaans Klimaat

Hoe kun je de bedrijfsvoering in de industrie verduurzamen? Forbo laat zien hoe zij hun productieproces aanpassen. Bijvoorbeeld door zo min mogelijk afval te creƫren. En hoe zij alle werknemers meenemen in de duurzame ambities met The Green Walk. Zoals energiebesparingen en minder plastic in de kantine.Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring
Ga naar Zaanstad.nl