Industrie

Klimaattafel Industrie

Historisch gezien is Zaanstad een ondernemende stad met veel industrie en bedrijvigheid. Op veel plekken lopen wonen, werken en industrie door elkaar heen. In de Zaanse industrie zijn ruim 700 bedrijven actief met meer dan 7.000 werkplekken. Vooral de voedingsmiddelenindustrie speelt hierin een belangrijke rol. Als Zaanstad streven we er naar om tussen 2030 en 2040 klimaatneutraal te zijn en toe te werken naar een circulaire stad. Ook de Zaanse industrie zet in op deze transitie.

Samenwerking tussen gemeente en industrie

In 2019 hebben de zeven grootste industriële bedrijven van Zaanstad de intentieovereenkomst ‘Zaanstad Maakstad’ gesloten met de gemeente gericht op toekomstige samenwerking. Onderdeel daarvan is een samenwerking in de transitie naar een klimaatneutraal en circulaire industrie. In een speciale werkgroep kijkt de industrie hoe ze deze transitie met elkaar willen vormgeven. Omdat dit aansluit bij de grotere opgave en alle andere gesprekken richting een circulair en klimaatneutraal Zaanstad, noemen we dit in deze context dan ook de “Klimaattafel Industrie”.

In april 2020 heeft de industrie in de regio en de partners van het Bestuursplatform Energietransitie NZKG een beeld geschetst aan het Rijk van de ontwikkelingen op het gebied van industriële CO₂ emissiereductie en energiebesparing in het Noordzeekanaalgebied. Zij gaan hierin voor een CO₂-reductie van bijna 15 megaton (Mton). Onderdeel hiervan is de zoektocht naar een overstap op waterstof, elektrificatie of geothermie.

Button Regiobod Industrie

Op bezoek bij een pionier: hoe Forbo bijdraagt aan een Nieuw Zaans Klimaat

Hoe kun je de bedrijfsvoering in de industrie verduurzamen? Forbo laat zien hoe zij hun productieproces aanpassen. Bijvoorbeeld door zo min mogelijk afval te creëren. En hoe zij alle werknemers meenemen in de duurzame ambities met The Green Walk. Zoals energiebesparingen en minder plastic in de kantine.Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl