Maatschappelijke organisaties

De samenleving drijft op maatschappelijke organisaties en initiatieven. Scholen, sportverenigingen, zorginstellingen, maar ook milieuorganisaties, platforms en broedplaatsen. Iedereen maakt er gebruik van en het rijke verenigingsleven kenmerkt de Zaanse identiteit. Als Zaanstad streven we er naar om tussen 2030 en 2040 klimaatneutraal te zijn en toe te werken naar een circulaire stad met een gezonde leefomgeving voor mens en dier. Daarin spelen maatschappelijke organisaties een cruciale rol.  

De tafel maatschappelijke organisaties brengt initiatiefnemers en (duurzame) maatschappelijk organisaties samen om elkaar te inspireren èn zo – samen - verder te werken aan een duurzame toekomst. Daarnaast kijken we hoe deze organisaties, vanuit hun verbindende rol in de Zaanse samenleving, een rol spelen in de verduurzaming van Zaanstad. 

Klimaattafel maandag 16 maart wordt uitgesteld

Om verdere verspreiding van het Coronavirus te voorkomen wordt de Klimaattafel Maatschappelijke Organisaties tot nader order uitgesteld. De voorbereidingen van het Klimaatakkoord 2.0 gaan gewoon door. Heb je ideeën of suggesties, dan kun je altijd contact opnemen via nieuwzaansklimaat@zaanstad.nl.

Resultaten eerste gesprekken

De eerste gesprekken voor maatschappelijke organisaties waren op 9 oktober. Lees hieronder het verslag en bekijk de presentatie. Ook vindt u hieronder een lijst met initiatieven die tijdens de klimaattafel maatschappelijke organisaties zijn opgehaald.

Verslag klimaattafel maatschappelijke organisaties.pdf

Presentatie klimaattafel maatschappelijke organisaties.pdf

Uitkomst initiatieven eerste klimaattafel maatschappelijke organisaties 2019.pdf

Hoog contrast
Ga naar Zaanstad.nl