Bewoners bewust van klimaatverandering maar kritisch op haalbaarheid klimaatdoelen

Bewoners bewust van klimaatverandering maar kritisch op haalbaarheid van klimaatdoelen


3 maart 2020
Een meerderheid van de Zaankanters is zich bewust van klimaatveranderingen. Zaankanters vinden dat er al veel verandert of verwachten dat er veel gaat veranderen. Dit blijkt uit een onderzoek naar duurzaamheid onder het Zaanpanel. Dit is een vast panel van betrokken Zaankanters dat regelmatig meewerkt aan onderzoeken van de gemeente.

84% van het Zaanpanel associeert klimaatverandering vooral met de opwarming van de aarde, 76% met de stijging van de zeespiegel en 67% meent dat de mens invloed heeft op het klimaat. Het panel is kritisch of de klimaatdoelen die de gemeente Zaanstad heeft op tijd gehaald worden. Uitgedrukt in een rapportcijfer geven de respondenten hiervoor gemiddeld een 5,4. Het ‘eigen duurzame’ gedrag krijgt een hoger cijfer: 6,3. 

Iedereen moet een bijdrage leveren

Driekwart van de respondenten vindt dat vooral de lokale overheid, de bewoner zélf (74%) en de rijksoverheid (72%) een verantwoordelijke rol hebben in de verduurzaming van Zaanstad. Het meest verantwoordelijk vinden de respondenten de rijks- en lokale overheid en de industrie. Dit heeft te maken met de mate van invloed en het effect: overheden en industrieën hebben een grotere impact dan de individuele bewoner.

Energiebesparende maatregelen in en om huis zijn populair

Maatregelen die Zaankanters vooral nemen zijn huisisolatie, de aanschaf van een zuinige Hr-ketel, minder tegels in de tuin en de afname van groene stroom. Een groot deel van de Zaankanters laat vaker de auto staan (53%), eet minder vlees (51%) en maakt minder vliegreizen (49%). De overgrote meerderheid (95%) van de respondenten doet aan afvalscheiding. Maatregelen als volledig aardgasvrij zijn en elektrisch rijden komen minder vaak voor. Inwoners geven aan dat dit soort maatregelen nog te duur zijn voor hen.

Alle resultaten op een rij

De resultaten van de enquête en meer uitleg over het Zaanpanel kunt u hier vinden: https://zaanstad.incijfers.nl/news/Het-Zaanpanel-over-verduurzaming/54

Foto van een inwoner op de fiets

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl