Nieuws

Bijeenkomsten over Zaans zoekgebied windenergie in mei

Gepubliceerd op 21 april 2023
Afbeelding

Eerder dit jaar heeft de gemeenteraad een startnotitie vastgesteld over het zoekgebied windenergie. Daarom gaan we nu onderzoeken of het haalbaar is om windturbines langs het Noordzeekanaal te plaatsen. En zo ja: op welke manier en onder welke voorwaarden. We starten dit proces met bijeenkomsten in mei. Bewoners en bedrijven uit de omgeving van het zoekgebied ontvangen hiervoor een uitnodiging. Het staat op dit moment nog niet vast of er windturbines komen. Omdat we klimaatdoelen hebben, willen we wel naar de mogelijkheden kijken.

Uitleg over het onderzoek of windmolens langs het Noordzeekanaal mogelijk zijn

Het doel van de bijeenkomsten is om de omgeving te informeren over het proces. En om te horen wat bewoners, bedrijven en andere belanghebbenden belangrijk vinden bij ons onderzoek naar de haalbaarheid en voorwaarden voor het plaatsen van windmolens. Ook willen we een klankbordgroep oprichten, waarin inwoners kunnen meedenken over de plannen. Tijdens de bijeenkomst vertellen we hier meer over en hoe men zich hiervoor kan aanmelden.

Windenergie in Zaanstad

Om de gevolgen van klimaatverandering te beperken, wil gemeente Zaanstad tussen 2030 en 2040 energieneutraal zijn. Windenergie helpt daarbij. In 2021 heeft de gemeente het Noordzeekanaalgebied aangewezen als zoekgebied voor windenergie. Dit zoekgebied is ook opgenomen in de zogenoemde Regionale Energie Strategie (RES) voor de regio Noord Holland Zuid. Lees hier meer over windenergie in Zaanstad.

Zaans zoekgebied voor windenergie (en zon) op land. 

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl