Estafette met Zaans Klimaatadaptatieplan

Estafette met het Uitvoeringsplan Klimaatadaptatie


27 augustus 2021
Met het veranderende klimaat neemt de kans op wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen toe. Afgelopen voorjaar heeft de gemeente het eerste Zaanse Uitvoeringsplan Klimaatadaptatie vastgesteld. Met de maatregelen en mogelijkheden in het plan bereiden we de stad voor op extremer weer. Maar dit kunnen we niet alleen. Daarom organiseren we een estafette om de stad te betrekken bij de plannen. Met iedere keer de vraag: hoe kunt u bijdragen aan klimaatadaptatie?

Wethouder Wessel Breunesse trapte de estafette af en overhandigde in juli het Uitvoeringsplan Klimaatadaptatie aan Paul Laport van het Zaans Natuur & Milieu Centrum. Zij willen bijdragen met lessen en excursies voor kinderen over natuur en milieu. 'Ik denk dat klimaatadaptatie begint met bewustwording’, aldus Laport. Hij gaf het plan door aan Klazien Hartog van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). Zij willen Zaanstad graag helpen met de kennis die ze hebben.  Hartog: 'Alleen samen kunnen we de stad klimaatbestendig maken.’ 

Op dit moment liggen de plannen bij Marc van de Geer, van Stichting Agora: ‘Agora gaat beleidsmatig én heel praktisch aan de slag met klimaatadaptatie. Onze aandacht richt zich dit jaar onder andere op de Ecosfeer, waarin thema’s als duurzaamheid, groene schoolpleinen en moestuinieren aan de orde komen. Veel van onze scholen zullen in de komende jaren een groen(er) schoolplein realiseren, met ruimte voor waterafvoer, beheersing van hittestress en vooral veel groen! We zien er naar deze plannen met onze partners, waaronder gemeente Zaanstad, te realiseren.'

Meer informatie

Ook bijdragen aan klimaatadaptatie? Op buitengewoon.zaanstad.nl leest u meer over klimaatadaptatie, watde gemeente doet en tips voor wat u zelf kunt doen!  Denk aan het vergroenen van uw tuin en het plaatsen van een regenton. 


foto van wethouder Wessel Breunesse en Paul Laport met het KlimaatadaptatieplanWethouder Wessel Breunesse overhandigt het Klimaatadaptatieplan aan Paul Laport

foto van Paul Laport en Klazien Hartog met het KlimaatadaptatieplanPaul Laport overhandigt het Klimaatadaptatieplan aan Klazien Hartog

foto van Klazien Hartog en Marc van de GeerKlazien Hartog overhandigt het Klimaatadapatieplan aan Marc van de Geer

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl