Nieuws

Hoe gaat het met de Zaanse houtbouw?

Gepubliceerd op 21 april 2023
Afbeelding

In 2021 heeft Zaanstad de ‘Green Deal Houtbouw’ ondertekend. Daarin staat dat vanaf 2025 ten minste 20% van de nieuwbouwwoningen met hout wordt gebouwd. Hiervoor werken we samen met ontwikkelaars, wooncorporaties en kennisinstellingen die ook actief zijn in Zaanstad. Zo vragen we bij elk woningplan of de ontwikkelaars in hout willen bouwen en verzamelen we binnen de gemeente meer kennis over houtbouw. Daarnaast maken we inzichtelijk hoeveel CO2-uitstoot we besparen met houtbouw.

Hoe gaat het nu met die doelstelling?

Er zijn nu meer dan 450 woningen die in hout kunnen worden gebouwd. Het is nog een grote opgave maar als we ons blijven inzetten, kunnen we de doelstelling halen. Met de kanttekening dat we niet kunnen voorzien hoe de bouw zich komende jaren ontwikkelt (gezien de daling in de bouw, mede door de stikstofproblematiek).

Voordelen houtbouw

Hout is een hernieuwbaar materiaal. Dat betekent dat het een grondstof is die niet opraakt als de bossen duurzaam worden beheerd. Beton en staal zorgen voor veel CO2-uitstoot in tegenstelling tot hout, dat - als het uit duurzaam beheerde bossen komt - ook nog eens voor een lange tijd CO2 opslaat in gebouwen. Door de oplopende bouwkosten van fossiele grondstoffen (o.a. cement en beton) wordt houtbouw naar verwachting financieel ook gunstiger.

Document Zaanstad - Raadsinformatiebrief Stand van zaken Zaanse houtbouw 2023 7400518 (versie 4) - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)

Meer over duurzaam en circulair bouwen

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl