Klimaatbestendige nieuwbouw in MRA en Noord-Holland

Klimaatbestendige nieuwbouw in MRA en Noord-Holland

 
2 maart 2022
Wethouder Wessel Breunesse ondertekende vandaag de ‘Intentieovereenkomst Klimaatbestendige Nieuwbouw in Metropoolregio Amsterdam (MRA) en Noord-Holland’ namens Zaanstad. Dit betekent dat we voortaan bij nieuwbouw afspraken maken over hoe we deze plannen klimaatbestendig maken. Hiermee verkleinen we het risico op schade door de gevolgen van klimaatverandering. En we vergroten de leefbaarheid van een gebied.

Breunesse:  'We willen 15.000 tot 20.000 woningen bouwen. Maar wel op een toekomstbestendige manier. De nieuwe wijken moeten gezond en leefbaar zijn. Het klimaat verandert en daarom is het belangrijk nu afspraken te maken. Over voldoende groen, waterberging en het versterken van de biodiversiteit. Dat pakken we nu samen op met de MRA. Niet alleen met gemeenten, maar ook met ontwikkelaars en bouwers. Zo maken we samen Zaanstad klimaatbestendig.'

Een belangrijke stap vooruit om bebouwde omgeving te beschermen

Het klimaat verandert en tegelijkertijd moeten we veel huizen bouwen. De bebouwde omgeving is kwetsbaar voor de effecten van klimaatverandering. Wateroverlast, hitte, droogte en wind spelen een steeds extremere rol. Deze intentieovereenkomst is een belangrijke stap vooruit om samen de Metropoolregio Amsterdam en Noord-Holland klimaatbestendig te maken. Aan de overeenkomst werkten provincies, gemeenten, waterschappen, bouwbedrijven, projectontwikkelaars, groenondernemers en andere maatschappelijke partners.

Foto van wethouder Wessel Breunesse

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl