Klimaattafels in het najaar

Klimaattafels in het najaar


13 augustus
In september worden er weer drie online klimaattafels georganiseerd. Het doel van de bijeenkomst is om iedereen mee te nemen in de laatste ontwikkelingen, inspiratie te bieden voor verduurzaming in Zaanstad en een gemeenschap op te bouwen waarin we samen werken en van elkaar leren. Vanwege corona zijn alle bijeenkomsten online vormgegeven.

Meer over het programma van de klimaattafelbijeenkomsten:

 • De klimaattafel voor maatschappelijke organisaties

  Woensdag 16 september, van 13.30 – 15.30 uur

  Moderatoren: Gertjan de Werk en Liesbet Hanekroot (Cirkelstad)

  Doelgroep: partijen/organisaties actief/geïnteresseerd in het verduurzamen van publieke diensten zoals de zorg, het onderwijs, sport en cultuur.

  Voorlopig programma

  Opening
  Door de wethouder Natasja Groothuismink (ROSA)

  Update ontwikkelingen verduurzaming Zaanstad 
  Deelnemers worden kort bijgepraat over de laatste ontwikkelingen waaronder het Zaans Klimaatakkoord 2.0, actuele beleidsontwikkelingen (Regionale Energie Stratergie - RES, Transitievisie Warmte - TVW) en kansen om bij aan te sluiten. 

  Korte toelichting 
  Route naar realiseren van energieneutraal maatschappelijk vastgoed.
  Door Inka Vogelaar, beleidsmedewerker Verduurzamen Maatschappelijk Vastgoed VNG

  In het Klimaatakkoord hebben 12 sectoren (Rijksvastgoedbedrijf, gemeenten, provincies, politie, PO en VO, MBO, HBO en WO, zorg, sport en monumenten) in het maatschappelijk vastgoed afgesproken ieder een Routekaart op te stellen. Daarin maken zij inzichtelijk op welke manier de sector toewerkt naar het aardgasvrij maken van het vastgoed en een CO2-reductie van 49% in 2030 en 95% in 2050.

  Inspiratiesessie
  Inko Tien en Maarten van Schie van de BCN Groep en Donald van der Veen van Stichting Maatschappelijk Vastgoed (SMV) geven inzage in de laatste ontwikkelingen.

  Welke mooie technieken en nieuwe financiële constructies zijn er voorhanden die maatschappelijke organisaties helpen met verduurzamen? Welke goede voorbeelden zijn er m.b.t. schoolgebouwen, in de zorg- en cultuurvastgoed en van multifunctionele accommodaties (MFA's)? De sprekers zullen vanuit hun ervaring en expertise de obstakels en oplossingen rondom verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed presenteren.

  BCN-groep is een ervaren partij als het gaat om een innovatieve aanpak van verduurzaming van maatschappelijk vastgoed (onderwijs, zorg, cultuur en sport) en heeft in samenwerking met Blue Mountain een het digitaal dashboard ‘School-Board’ ontwikkeld, waarbij gemeenten en schoolbesturen een actueel overzicht hebben van de staat van de schoolgebouwen.  SMV laat met haar concept ‘huren als een eigenaar’ zien hoe juridische uitdagingen kunnen worden opgelost. Tevens ontstaan er mogelijkheden om energieneutrale gebouwen en MFA’s te bekostigen. 

  Breakoutsessies
  Naar aanleiding van de inspiratiesessie wordt in kleinere groepen de discussie online voortgezet.

  • Breakout verduurzaming maatschappelijk vastgoed (onderwijs, sport en cultuur)
  • Break-out verduurzaming in de zorg (doorpakken op de Green Deal Duurzame Zorg met zorginstellingen)
  • Breakout overige kansen en frisse ideeën (samenwerking en nieuwe ideeën) 

  Na afloop volgt een korte terugkoppeling van alle breakoutsessies.

  Afronding 
  Om 15.30 wordt de klimaattafelsessie afgerond.

 • De klimaattafel voor bedrijven

  Woensdag 23 september, van 15.30 – 17.30 uur

  Moderatoren: Merel Stolker en Imme Groet (C-creators)

  Doelgroep: Zaanse bedrijven actief / geïnteresseerd in verduurzaming.

  Voorlopig programma

  • Opening door de wethouder Wessel Breunesse (Groen Links)

  • Inspiratie uit de stad
  • In korte presentaties (10 min) worden Zaanse praktijklessen gedeeld mv.t verduurzamen van een bestaand bedrijfspand naar label A door Ruud Meijns (M&O techniek) en het bouwen van een nieuw meer circulair pand op HoogTij door Jens Fechter (GZ Office)

  • Breakoutsessies in kleinere groepen

  Vervolgens wordt in kleinere groepen doorgepraat over concrete ervaringen en mogelijkheden in Zaanstad. Wat is er al mogelijk en wat gebeurt er al? Hoe komen we verder in Zaanstad en wat is daarin de volgende stap?

  Breakout 1: Verduurzamen bedrijven
  In deze break-out vertelt Martin Mooij van de Dutch Green Building Council iets over het nieuwe Paris Proof concept. Vervolgens kijken we in 1 of 2 groepen met elkaar hoe we hier op kunnen doorbouwen en wat de gemeente daarin kan betekenen. 

  Breakout 2: Duurzame stadslogistiek
  In deze break-out verkennen we met Erik Regterschot & Marten Bolt van RHDHV hoe we met ons Zaans mobiliteitsplan kunnen toewerken naar een duurzame stadslogistiek. 

  En wat kunnen we daarin leren van o.a. het distributiecentrum van Albert Heijn? Ook hier kijken we in 1 of 2 groepen wat er nodig is om meters te maken en wat de gemeente daarin kan betekenen.

  • Update ontwikkelingen verduurzaming Zaanstad 
   Bovendien worden deelnemers worden kort bijgepraat over kansen met betrekking tot het Zaans Klimaatakkoord 2.0,  diverse beleidsontwikkelingen (zoals de Regionale energiestrategie, de Transitievisie Warmte, actuele bedrijvenstrategie en het Zaans Mobiliteitsplan). En kansen die er zijn om aan te sluiten bij de Green deal op de fiets naar je werk, de werkgroepen van de Green Business Club Zaanstad en WeSpark.

  • Afronding 

  Om 17.30 wordt de klimaattafelsessie afgerond.

 • De klimaattafel wonen

  Maandag 28 september, van 16.00 – 18.00 uur

  Moderatoren: Wouter van Twillert en Sofie Snoek (C-creators)

  Doelgroep: Zaanse inwoners/lokale organisaties (bouwbedrijven en woningcorporaties) en partijen met relevante expertise die willen bijdragen aan het verduurzamen van Zaanse woningen en de gebouwde omgeving.

  Programma

  • C-creators opent de tafel samen met wethouder Songül Mutluer
  • Vervolgens wordt iedereen geïnformeerd over duurzame ontwikkelingen in de stad (o.a. het Zaans klimaatakkoord, de Transitievisie Warmte, de klimaatcoaches en WeSpark)
  • Urgenda komt met inspirerende voorbeelden van het verduurzamen van de gebouwde omgeving in Zaanstad en voor Zaanstad.
  • Vervolgens gaan we in vier break-outsessies uit elkaar
  • Op het eind komen we allemaal weer bij elkaar voor de afronding

  Break-outsessies:

  Sessie 1: Ecohof Noorderveer, een schoolvoorbeeld voor toekomstig bouwen 

  Jacob Passander neemt je mee in de ontwikkelingen om te komen tot een sociaal, circulair en klimaatadaptief ecohof. Wat kunnen we leren van deze pioniers en hoe krijgen we meer soortgelijke initiatieven van de grond?

  Sessie 2: De Zaan als energieleverancier; aquathermie als duurzame bron

  Maarten Noom vertelt hoe betrokken bewoners van Haaldersbroek en Zaaneiland aan de slag zijn gegaan met verduurzaming.

  Welke kansen zien we daar voor aquathermie en hoe kunnen we daar met elkaar op doorpakken?

  Sessie 3: De Renovatieversneller, wat is het en wat kan het Zaanstad bieden?

  Lisan Havinga, projectmanager van de Renovatieversneller bij de TU Eindhoven, geeft een toelichting. Als onderdeel van het landelijk Klimaatakkoord is de ‘Renovatieversneller’ ontwikkeld, met als doel de verduurzaming van woningen op te schalen en de kosten te reduceren. Als middel daarvoor worden corporaties gevraagd om hun ‘vraag’ te bundelen, en aannemers om hun ‘aanbod’ te industrialiseren.

  Ook geeft ze inzicht in parallelle ontwikkelingen op het gebied van de verduurzaming van de woningvoorraad die komende jaren zullen plaatsvinden (o.a. een geavanceerde landelijke ‘Rekenkern’ op basis waarvan corporaties, particuliere woningeigenaren en particuliere verhuurders op maat gemaakte en geoptimaliseerde verduurzamingsadviezen zullen krijgen).

  Sessie 4: Samenwerken aan duurzame nieuwbouw

  Koert-Jan van Hees - strategisch adviseur stedelijke ontwikkeling van de Gemeente Zaanstad nodigt specifiek ontwikkelaars, aannemers en architecten uit om in een klein gezelschap te verkennen hoe we kunnen samenwerken aan duurzame nieuwbouw. Zaanstad wil voor 2040 klimaatneutraal zijn. De bouw van 20.000 nieuwe woningen in de komende 20 jaar kan daarin een vliegwiel zijn.

  Afronding 

  Na een gezamenlijke terugkoppeling van de break-out sessies wordt de tafel om 18.00 afgerond

foto van een vrouw achter een laptop

Aanmelden voor de klimaattafels

Extra bijeenkomsten

Aanvullend is er een bijeenkomst over circulair bouwen in Zaanstad en komt er in oktober een bijeenkomst speciaal gericht op vergroening en klimaatadaptatie. 

Duurzame mobiliteit voor ondernemers

Is Zaanstad in 2040 nog bereikbaar? Komen uw medewerkers nog snel en makkelijk naar hun werk? Wat is de invloed van Corona op woon-werk verkeer? Green Business Club Zaanstad gaat 17 september in gesprek met werkgevers uit de regio.  Webinar Mobiliteit Zaanstad


Circulair bouwen

Dinsdag 29 september, 15.00 – 17.30 
Om de samenwerking in de keten te zoeken op circulair bouwen organiseert Cirkelstad met gemeente Zaanstad een community of practice bijeenkomst voor geïnteresseerde inwoners en organisaties. Hiermee verkennen we hoe we een transformatie als in de Achtersluispolder kunnen benutten om meer circulair te bouwen in de Zaanstreek. Wilt u hier ook aan meewerken of er meer over weten? Meldt u dan hier aan. 

Klimaatadaptatie en een groen Zaanstad

Woensdag 28 oktober 
In Zaanstad wordt hard gewerkt aan mooie groene oases, tiny forests, natuurspeeltuinen en behoud van onze bomen. In deze klimaattafelsessie laten verschillende initiatieven zich zien en geven we een toelichting op het uitvoeringsplan voor een klimaatbestendig Zaanstad dat in ontwikkeling is. De tafel 'Klimaatadaptatie en een groen Zaanstad' is op woensdag 28 oktober van 19.00 – 21.00 uur.  

Meer informatie en aanmelden

Zaans Klimaatakkoord 2.0

Afgelopen maanden is gewerkt aan het bijeenbrengen van alle ontwikkelingen en het verwerken. Hiermee wordt het Klimaatakkoord 2.0 dit jaar vormgegeven. Komende maanden kijken we hoe we dit verder kunnen laden met alle duurzame ontwikkelingen in de stad. Vorig jaar zijn meer dan 100 initiatieven opgegeven. Dit jaar worden die aangevuld met nieuwe initiatieven en alle Zaanse beleidsmaatregelen die de stad verduurzamen. Zo kan iedereen zien wat er allemaal al is en waaraan men bij kan aanhaken of bijdragen. Stond jouw initiatief er in 2019 nog niet bij? Ken je een initiatief dat niet mag ontbreken? Of heb je een update over een bekend initiatief? Laat het ons weten.

Meer informatie

Bouw ook mee aan een Nieuw Zaans Klimaat en meld je aan voor een van de tafels. Heeft u vragen of suggesties voor het programma? Laat het ons weten via nieuwzaansklimaat@zaanstad.nl.


Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl