Klimaattafels in het najaar

Klimaattafels in het najaar


13 augustus
In september worden er weer drie online klimaattafels georganiseerd. Het doel van de bijeenkomst is om iedereen mee te nemen in de laatste ontwikkelingen, inspiratie te bieden voor verduurzaming in Zaanstad en een gemeenschap op te bouwen waarin we samen werken en van elkaar leren. Vanwege corona zijn alle bijeenkomsten online vormgegeven.

Meer over het programma van de klimaattafelbijeenkomsten:

 • De klimaattafel voor maatschappelijke organisaties

  Woensdag 16 september, van 13.30 – 15.30 uur

  Moderatoren: Gertjan de Werk en Liesbet Hanekroot (Cirkelstad)

  Doelgroep: partijen/organisaties actief/geïnteresseerd in het verduurzamen van publieke diensten zoals de zorg, het onderwijs, sport en cultuur.

  Voorlopig programma

  Opening
  Door de wethouder Natasja Groothuismink (ROSA)

  Update ontwikkelingen verduurzaming Zaanstad 
  Deelnemers worden kort bijgepraat over de laatste ontwikkelingen waaronder het Zaans Klimaatakkoord 2.0, actuele beleidsontwikkelingen (Regionale Energie Stratergie - RES, Transitievisie Warmte - TVW) en kansen om bij aan te sluiten. 

  Korte toelichting 
  Route naar realiseren van energieneutraal maatschappelijk vastgoed.
  Door Inka Vogelaar, beleidsmedewerker Verduurzamen Maatschappelijk Vastgoed VNG

  In het Klimaatakkoord hebben 12 sectoren (Rijksvastgoedbedrijf, gemeenten, provincies, politie, PO en VO, MBO, HBO en WO, zorg, sport en monumenten) in het maatschappelijk vastgoed afgesproken ieder een Routekaart op te stellen. Daarin maken zij inzichtelijk op welke manier de sector toewerkt naar het aardgasvrij maken van het vastgoed en een CO2-reductie van 49% in 2030 en 95% in 2050.

  Inspiratiesessie
  Inko Tien en Maarten van Schie van de BCN Groep en Donald van der Veen van Stichting Maatschappelijk Vastgoed (SMV) geven inzage in de laatste ontwikkelingen.

  Welke mooie technieken en nieuwe financiële constructies zijn er voorhanden die maatschappelijke organisaties helpen met verduurzamen? Welke goede voorbeelden zijn er m.b.t. schoolgebouwen, in de zorg- en cultuurvastgoed en van multifunctionele accommodaties (MFA's)? De sprekers zullen vanuit hun ervaring en expertise de obstakels en oplossingen rondom verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed presenteren.

  BCN-groep is een ervaren partij als het gaat om een innovatieve aanpak van verduurzaming van maatschappelijk vastgoed (onderwijs, zorg, cultuur en sport) en heeft in samenwerking met Blue Mountain een het digitaal dashboard ‘School-Board’ ontwikkeld, waarbij gemeenten en schoolbesturen een actueel overzicht hebben van de staat van de schoolgebouwen.  SMV laat met haar concept ‘huren als een eigenaar’ zien hoe juridische uitdagingen kunnen worden opgelost. Tevens ontstaan er mogelijkheden om energieneutrale gebouwen en MFA’s te bekostigen. 

  Breakoutsessies
  Naar aanleiding van de inspiratiesessie wordt in kleinere groepen de discussie online voortgezet.

  • Breakout verduurzaming maatschappelijk vastgoed (onderwijs, sport en cultuur)
  • Break-out verduurzaming in de zorg (doorpakken op de Green Deal Duurzame Zorg met zorginstellingen)
  • Breakout overige kansen en frisse ideeën (samenwerking en nieuwe ideeën) 

  Na afloop volgt een korte terugkoppeling van alle breakoutsessies.

  Afronding 
  Om 15.30 wordt de klimaattafelsessie afgerond.

 • De klimaattafel voor bedrijven

  Woensdag 23 september, van 15.30 – 17.30 uur

  Moderatoren: Merel Stolker en Imme Groet (C-creators)

  Doelgroep: Zaanse bedrijven actief / geïnteresseerd in verduurzaming.

  Voorlopig programma

  • Opening door de wethouder Wessel Breunesse (Groen Links)

  • Inspiratie uit de stad
  • In korte presentaties (10 min) worden Zaanse praktijklessen gedeeld mv.t verduurzamen van een bestaand bedrijfspand naar label A door Ruud Meijns (M&O techniek) en het bouwen van een nieuw meer circulair pand op HoogTij door Jens Fechter (GZ Office)

  • Breakoutsessies in kleinere groepen

  Vervolgens wordt in kleinere groepen doorgepraat over concrete ervaringen en mogelijkheden in Zaanstad. Wat is er al mogelijk en wat gebeurt er al? Hoe komen we verder in Zaanstad en wat is daarin de volgende stap?

  Breakout 1: Verduurzamen bedrijven
  In deze break-out vertelt Martin Mooij van de Dutch Green Building Council iets over het nieuwe Paris Proof concept. Vervolgens kijken we in 1 of 2 groepen met elkaar hoe we hier op kunnen doorbouwen en wat de gemeente daarin kan betekenen. 

  Breakout 2: Duurzame stadslogistiek
  In deze break-out verkennen we met Erik Regterschot & Marten Bolt van RHDHV hoe we met 
  ons Zaans mobiliteitsplan kunnen toewerken naar een duurzame stadslogistiek. 

  En wat kunnen we daarin leren van o.a. het distributiecentrum van Albert Heijn? Ook hier kijken we in 1 of 2 groepen wat er nodig is om meters te maken en wat de gemeente daarin kan betekenen. 

  Met Erik Regterschot en Marten Bolt van  RHDV die ingaan  op kansen voor duurzame stadslogistiek.

  • Update ontwikkelingen verduurzaming Zaanstad 
   Bovendien worden deelnemers worden kort bijgepraat over kansen met betrekking tot het Zaans Klimaatakkoord 2.0,  diverse beleidsontwikkelingen (zoals de Regionale energiestrategie, de Transitievisie Warmte, actuele bedrijvenstrategie en het Zaans Mobiliteitsplan). En kansen die er zijn om aan te sluiten bij de Green deal op de fiets naar je werk, de werkgroepen van de Green Business Club Zaanstad en WeSpark.

  • Afronding 

  Om 17.30 wordt de klimaattafelsessie afgerond.

 • De klimaattafel wonen

  Maandag 28 september, van 16.00 – 18.00 uur

  Moderatoren: Wouter van Twillert en Sofie Snoek (C-creators)

  Doelgroep: Zaanse inwoners/lokale organisaties (bouwbedrijven en woningcorporaties) en partijen met relevante expertise die willen bijdragen aan het verduurzamen van Zaanse woningen en de gebouwde omgeving.

  Voorlopig programma

  Opening door de wethouder Songül Mutluer (PvdA)

  Update ontwikkelingen verduurzaming Zaanstad 

  Deelnemers worden kort bijgepraat over de laatste ontwikkelingen op het gebied van het Zaans klimaatakkoord, beleidsontwikkelingen (o.a. RES, TVW) en WeSpark.

  Inspiratie voor Zaanstad - Gijs van Wijk van Urgenda

  Gijs van Wijk woont in Zaanstad en werkt bij Urgenda. Hij neemt ons in een vogelvlucht mee langs een aantal inspirerende voorbeelden in Zaanstad en voor Zaanstad op het gebied van verduurzaming van de gebouwde omgeving.

  Breakoutsessies in kleinere groepen

  In kleinere groepen zoemen we in op actuele initiatieven en thema’s in de stad. Wat gebeurt er al? Wat kunnen we daarvan leren? Waar willen we op doorpakken en wat kan ons komende jaren helpen?

  Break-outsessies:

  Vervolgens gaan we in kleinere groepen uiteen en praten we verder door over: 

      De ervaringen van het circulair verbouw project Ecohof Noorderveer - Jacob Passander

      De Zaan als energieleverancier? Aquathermie; Kansen voor Zaaneiland en Duurzaam Haaldersbroek? - Maarten Noom

      Samenwerken aan duurzame nieuwbouw – gemeente in gesprek met ontwikkelaars en architecten

      De Renovatieversneller; wat is het en wat kunnen we er mee - Lisan Havinga van de TU Eindhoven

  Afronding 

  Na een gezamenlijke terugkoppeling van de break-out sessies wordt de tafel om 18.00 afgerond

foto van een vrouw achter een laptop

Aanmelden voor de klimaattafels

Extra bijeenkomsten

Aanvullend is er een bijeenkomst over circulair bouwen in Zaanstad en komt er in oktober een bijeenkomst speciaal gericht op vergroening en klimaatadaptatie. 

Duurzame mobiliteit voor ondernemers

Is Zaanstad in 2040 nog bereikbaar? Komen uw medewerkers nog snel en makkelijk naar hun werk? Wat is de invloed van Corona op woon-werk verkeer? Green Business Club Zaanstad gaat 17 september in gesprek met werkgevers uit de regio.  Webinar Mobiliteit Zaanstad


Circulair bouwen

Dinsdag 29 september, 15.00 – 17.30 
Om de samenwerking in de keten te zoeken op circulair bouwen organiseert Cirkelstad met gemeente Zaanstad een community of practice bijeenkomst voor geïnteresseerde inwoners en organisaties. Hiermee verkennen we hoe we een transformatie als in de Achtersluispolder kunnen benutten om meer circulair te bouwen in de Zaanstreek. Wilt u hier ook aan meewerken of er meer over weten? Meldt u dan hier aan. 

Klimaatadaptatie en een groen Zaanstad

Datum nader te bepalen
In Zaanstad wordt hard gewerkt aan mooie groene oases, tiny forests, natuurspeeltuinen en behoud van onze bomen. In deze klimaattafelsessie laten verschillende initiatieven zich zien en geven we een toelichting op het uitvoeringsplan voor een klimaatbestendig Zaanstad dat in ontwikkeling is.

Zaans Klimaatakkoord 2.0

Afgelopen maanden is gewerkt aan het bijeenbrengen van alle ontwikkelingen en het verwerken. Hiermee wordt het Klimaatakkoord 2.0 dit jaar vormgegeven. Komende maanden kijken we hoe we dit verder kunnen laden met alle duurzame ontwikkelingen in de stad. Vorig jaar zijn meer dan 100 initiatieven opgegeven. Dit jaar worden die aangevuld met nieuwe initiatieven en alle Zaanse beleidsmaatregelen die de stad verduurzamen. Zo kan iedereen zien wat er allemaal al is en waaraan men bij kan aanhaken of bijdragen. Stond jouw initiatief er in 2019 nog niet bij? Ken je een initiatief dat niet mag ontbreken? Of heb je een update over een bekend initiatief? Laat het ons weten.

Meer informatie

Bouw ook mee aan een Nieuw Zaans Klimaat en meld je aan voor een van de tafels. Heeft u vragen of suggesties voor het programma? Laat het ons weten via nieuwzaansklimaat@zaanstad.nl.


Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring
Ga naar Zaanstad.nl