Uitstoot organisatie gemeente Zaanstad

Nieuw overzicht CO2-uitstoot gemeente Zaanstad in 2020 en eerste helft 2021


28 maart 2022
In 2020 heeft gemeente Zaanstad de CO2-uitstoot van haar organisatie met 17% verminderd. Dit blijkt uit de nieuwe CO2-footprint van gemeente Zaanstad. Zaanstad wil uiterlijk in 2040 een klimaatneutrale stad zijn. Hiervoor werken we samen met partners in o.s. de Regionale Energie Strategie en organiseren we regelmatig informatie- en inspiratiebijeenkomsten.

Als organisatie willen we het goede voorbeeld geven en zetten we stappen naar een klimaatneutrale bedrijfsvoering. In 2020 is er 17% minder CO2 uitgestoten dan in 2019. Dit komt doordat we onder andere werken aan het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed, het wagenpark en de openbare verlichting. Een deel hiervan heeft ook te maken met corona, omdat er veel minder op kantoor is gewerkt. Ook maakten we minder dienstreizen en waren de zwembaden tijdens de lockdowns dicht. De komende jaren werken we verder aan het verduurzamen van onze organisatie. Daarmee verwachten we in 2026 30% van de Co2-uitstoot te verminderen ten opzichte van 2019.

CO2-bewust certificaat

Gemeente Zaanstad is sinds maart 2021 gecertificeerd op niveau 3 van de CO2-Prestatieladder. De CO2-prestatieladder is een CO2-managementsysteem dat bestaat uit vijf niveaus. Dit systeem helpt ons inzicht te krijgen in de CO2-uitstoot van de gemeentelijke organisatie. √Čn van de verbonden partijen waar de gemeente veel zeggenschap over heeft. De verbonden partijen die (gedeeltelijk) onderdeel zijn van de CO2-footprint van onze organisatie zijn Sportbedrijf Zaanstad, Werkom en Betaalbare Koopwoningen Zaanstad. Zaanstad wordt als gecertificeerde organisatie jaarlijks geaudit door een onafhankelijke en geaccrediteerde certificerende instelling (CI).

Lees hier meer over de certificering in 2021 

Zelf ook verduurzamen? Lees hier wat u zelf kunt doen!

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl