Zaanstad Maakstad

Zaanstad Maakstad

Overeenkomst gemeente en Zaanstad Maakstad: 

Samen werken aan verduurzaming, arbeidsmarkt en mobiliteit


8 februari 2022

Zaanstad Maakstad en de gemeente hebben een overeenkomst gesloten. De gemeente en de industrie gaan samen werken aan duurzaamheid, mobiliteit en aan de Zaanse arbeidsmarkt. Burgemeester Jan Hamming en Exter-directeur Ad van Vugt namens Zaanstad Maakstad hebben tekenden de overeenkomst. Het doel van de samenwerking is om de CO2-uitstoot met de helft te verminderen in 2030. Uiterlijk in 2050 is het de bedoeling dat de industrie klimaatneutraal is.

Ad Vugt: ‘Wij staan als stad voor hele grote opgaven op gebied van klimaat en energie, arbeidsmarkt, mobiliteit en verstedelijking. Daar willen wij als industrie een bijdrage aan leveren. Vergroening vergt enorme investeringen en innovaties. Alleen in nauwe samenwerking met elkaar én met de gemeente kunnen we onze doelen bereiken.

Ondernemersvereniging Zaanstad Maakstad

Zaanstad Maakstad is een ondernemersverenging bestaande uit 15 bedrijven. Dit zijn AAK, Bunge IOLC, Cabot, Cargill, Exter, Forbo, Hansel, JS Cocoa, Lassie, Olam, Pieter Bon, Tate & Lyle, Van wijngaarden, Verkade, Z.O.R. Deze bedrijven vertegenwoordigen ongeveer 80% van het energieverbruik in de Zaanse industrie. De ondernemersvereniging hoopt dat meer bedrijven zich aansluiten en wil graag uitbreiden tot 20-25 partijen. 

Hoog op de agenda 

Burgemeester Hamming zet zich in om de Zaanse industrie hoog op de agenda te krijgen bij de regering. 'In Den Haag wordt met belangstelling gekeken naar onze aanpak. De nieuwe regering heeft veel middelen vrijgemaakt voor verduurzaming en ook op Europees niveau zijn er fondsen beschikbaar. Juist door samen op te trekken, werken we aan kansrijke projecten die in aanmerking komen voor subsidies. Dit is een prachtig voorbeeld van bondgenootschappen die de gemeente graag aangaat met partijen uit de gemeente', legt de burgemeester uit. 

Leefbaarheid verbeteren van de stad

De Zaanse industrie is belangrijk voor de welvaart en de werkgelegenheid in de stad. Tegelijkertijd is de industrie verantwoordelijk voor ongeveer de helft van de uitstoot in de stad. Verduurzaming is belangrijk om ook op lange termijn te kunnen voortbestaan. Wethouder Economische Zaken Hans Krieger: ‘Dat is niet alleen goed voor het bedrijfsleven, maar ook heel belangrijk voor onze inwoners. Voor de leefbaarheid in de stad, voor onze woningbouwopgave, voor innovatie en voor werkgelegenheid.’

Energietransitie levert banen op 

Ook op het gebied van mobiliteit en de arbeidsmarkt werken we al samen. Door de ligging aan de Zaan heeft de stad een goede uitgangspositie om de aan- en afvoer van goederen nóg meer per boot te doen. Binnen Techlands werken Zaanse bedrijven, overheden en opleiders samen aan het opleiden van schoolverlaters en zij-instromers voor technische beroepen. ‘De energietransitie levert veel werk op. Maar we moeten wel zorgen dat we de mensen hebben”, zegt Eric Nederland, directeur van Olam. 

De industrie onderzoekt op welke manier de overstap van aardgas op waterstof gemaakt kan worden. Van der Vugt: ‘Daarnaast wil de industrie restwarmte en reststromen gebruiken. Hiermee zouden we in de toekomst ook huizen en bedrijfspanden op een duurzame manier kunnen verwarmen via het warmtenet. Een integraal energiesysteem met warmte van de bedrijven, geothermie, waterstof en elektriciteit zou een oplossing voor Zaanstad kunnen zijn, waar de hele stad ook trots op is.’ 


foto van de ondertekeningVan links naar rechts: Hans Krieger, Jan Hamming, Ad van Vugt, Eric Nederhand en Daan Reitsma.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl