Regionale Energie Strategie voor Zaanstreek Waterland

Regionale  Energie Strategie voor Zaanstreek Waterland

 
13 februari 2020
Een van maatregelen die volgt uit het Klimaatakkoord is dat we met fossiele energie gaan stoppen en volledig overgaan op duurzame stroom en warmte. Als we dat in 2050 willen bereiken moeten we veel duurzame energie opwekken. Om een beeld te krijgen van de mogelijkheden heeft de rijksoverheid gemeentes en provincies de opdracht gegeven om per regio een energiestrategie te schrijven.

De energiestrategie omschrijft hoe en waar we duurzame elektriciteit (zon en wind) opwekken, en hoe we de warmtetransitie (duurzame alternatieven voor aardgas) mogelijk maken, evenals de opslag en infrastructuur voor energie en warmte. Zaanstreek Waterland valt onder de regio “Noord-Holland Zuid”. De mogelijkheden die worden gevonden worden vastgelegd in de Regionale Energie Strategie (afgekort als RES). Deze RES wordt door de gemeenteraad vastgesteld en voor de zomer naar Den Haag gestuurd. Den Haag gaat vervolgens rekenen met alle regio’s of er voldoende energie beschikbaar is voor de energievraag van het hele land. 

Gemeenteraden bespreken opgehaalde ideëen 

Het wordt concreet als het gaat over mogelijke locaties om grootschalig duurzame energie op te wekken. Zoals met windmolens of zonneparken. In Zaanstreek Waterland zijn begin februari twee bijeenkomsten geweest om mogelijkheden voor locaties te delen en ideeën op te halen voor alternatieve locaties. De komende maand worden die ideeën verwerkt.  De verschillende gemeenteraden van de regio Zaanstreek Waterland kunnen dan komende zomer de concept RES bespreken.

Meer weten? Kijk op de website van de Energieregio Noord-Holland Zuid.


Foto van windemolens

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl