Uitvoeringsplan Klimaatadaptatie in de maak

Uitvoeringsplan Klimaatadaptatie in de maak


13 juli 2020
Klimaatverandering heeft gevolgen voor hoe wij leven, wonen, ons verplaatsen en werken. De zomers worden warmer en droger en er zullen extreme regenbuien komen. Door de stijging van de zeespiegel en de toename van stormen neemt het risico van extreme wateroverlast toe. We zullen met een veranderend klimaat moeten leven en daarmee leren omgaan. Daarom gaat de gemeente Zaanstad een Uitvoeringsplan Klimaatadaptatie 2021-2026 maken.

Klimaatadaptatie gaat over aanpassen aan klimaatverandering. Met name in de vorm van extreem weer, zoals hittestress, wateroverlast en droogte.  Hierop moeten we ons voorbereiden. Dit geldt voor de gemeente, maar ook voor inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Afspraken over duurzaamheid en in het bijzonder over klimaatadaptatie

Gemeenten hebben met het Rijk, provincies en waterschappen in het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie en het Bestuursakkoord Klimaatadaptatie afspraken gemaakt. Deze heeft het college vastgesteld en de opdracht gegeven te komen met een lokaal plan van aanpak. Eind 2020  komt Zaanstad met een Uitvoeringsplan Klimaatadaptatie Zaanstad voor de periode 2021-2026. 

Zaans Uitvoeringsplan Klimaatadaptatie 2021-2026

In het plan gaan we beschrijven hoe we de volgende vijf vraagstukken gaan aanpakken: 

  • Hoe kunnen, bewoners, bedrijven en maatschappelijke partners bijdragen aan klimaatadaptatie? De gemeente neemt hierin een voorbeeldrol.
  • Hoe passen we gebiedsontwikkeling en nieuwbouw aan aan het veranderend klimaat?
  • Hoe passen we de openbare ruimte en bestaande bouwwerken aan aan het veranderend klimaat?
  • Hoe gebruiken we het landschap om wateroverlast in de stad te voorkomen?
  • Welke veiligheidseisen met betrekking tot wateroverlast zijn er nodig en hoe gaan we hiermee om? 


Foto van huizen aan het water in Zaandam

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl