Nieuws

Voortgang CO2-uitstoot bedrijfsvoering gemeente Zaanstad

Gepubliceerd op 28 december 2022
Afbeelding

De gemeente Zaanstad wil uiterlijk in 2040 een klimaatneutrale stad zijn. Hiervoor werken we samen met partners in onder andere de Regionale Energie Strategie. Daarnaast organiseren we regelmatig informatie- en inspiratiebijeenkomsten. Als organisatie willen we het goede voorbeeld geven en zetten we stappen naar een klimaatneutrale bedrijfsvoering.

Eind 2026 wil gemeente Zaanstad 30% minder CO2 uitstoten dan in 2019. (20% in uitstoot 1 en 10% in uitstoot 2) . Om dit waar te maken richten we ons op: 

  • Inkopen van duurzaam opgewekte elektriciteit op Nederlandse bodem;
  • Ons eigen vastgoed bijvoorbeeld isoleren, zonnepanelen plaatsen, installatietechniek goed inregelen;
  • Ons wagenpark, een dat beter is voor het milieu;
  • Onderzoek naar gebruik van nieuwe brandstoffen;
  • Gereedschap en machines gebruiken die beter zijn voor het milieu.

CO2 Uitstoot vanaf 2019 inclusief de verbonden partijen Sportbedrijf Zaanstad, Werkom en BKZ.


2019 
Uitstoot 1: 3119,7 ton
Uitstoot 2: 2003,6 ton
Werkverkeer: 34,8 ton 

2020
Uitstoot 1: 2800,9 ton
Uitstoot 2: 1535,9 ton
Werkverkeer: 15,3 ton

2021
Uitstoot 1: 3092,6 ton
Uitstoot 2: 1596,1 ton
Werkverkeer: 18,7 ton

Uitstoot 1 gaat over de uitstoot door verbruik van gas en brandstoffen. Uitstoot 2 gaat over het verbruik van elektriciteit en stadswarmte. Werkverkeer gaat over gereden kilometers in een prive auto of openbaarvervoer tijdens kantoor uren. 

De cijfers in dit overzicht kunnen anders zijn dan de cijfers die we eerder naar buiten hebben gebracht. Dit komt onder andere door nieuwe inzichten over hoe ‘groen’ de ingekochte stroom was.

grafiek van de voortgang CO2-uitstoot

CO2 Uitstoot vanaf 2019 van de gemeentelijke organisatie


2019 
Uitstoot 1: 1115,5 ton
Uitstoot 2: 0,9 ton
Werkverkeer: 29,4 ton 

2020
Uitstoot 1: 1053,2 ton
Uitstoot 2: 3,1 ton
Werkverkeer: 11,9 ton

2021
Uitstoot 1: 1079,8 ton
Uitstoot 2: 5,4 ton
Werkverkeer: 14,9 ton

grafiek met de voortgang van de CO2-uitstoot


Voortgang

Wanneer we kijken naar de totale voetafdruk (inclusief verbonden partijen) is in 2021 ten opzichte van 2019 9% minder CO2 uitgestoten. T.o.v. 2020 is een stijging van 7% te zien. Deze stijging komt vooral door een hoger gas-, en elektraverbruik van het sportbedrijf. 

Wanneer we kijken naar de gemeentelijke organisatie zien we ten opzichte van 2020 een lichte stijging. Dit komt door een toename in het dieselverbruik. 

De oorzaken van de toename in gebruik in 2021 ten opzichte van 2020 moet nog worden onderzocht. 


Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl