Zaans uitvoeringsplan voor klimaatadaptatie

Zaans uitvoeringsplan voor klimaatadaptatie:  meer ruimte voor groen en blauw


4 mei 2021
Zo goed mogelijk omgaan met de gevolgen van klimaatverandering. Dat is de kern van klimaatadaptatie. Met het veranderende klimaat neemt de kans op wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen toe. Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Zaanstad heeft het eerste Zaanse Uitvoeringsplan Klimaatadaptatie vastgesteld. 

Wethouder Wessel Breunesse: ‘Met klimaatadaptatie bereiden we ons zo goed mogelijk voor op extremer weer. Zodat we op een goede manier in onze omgeving kunnen blijven wonen, werken en leven. In 2050 willen we een klimaatbestendige stad zijn.’

Vier punten in het uitvoeringsplan

Het uitvoeringsplan richt zich op vier punten. De inrichting van de openbare ruimte, de inrichting van het landschap, het betrekken van bewoners en bedrijven en het realiseren van koppelkansen. Met koppelkansen kun je meer dingen tegelijk aanpakken. Moet er bijvoorbeeld een weg opnieuw worden aangelegd? Dan kunnen we de weg ook groener maken en een handigere afvoer voor het water realiseren. 

Breunesse: ‘Tegelijk hebben we een grote woningbouwopgave, we moeten meer bouwen. Als we niets veranderen, wordt het probleem groter. Want er ontstaat meer hittestress en minder ruimte voor het water. Dit vraagt dus om een andere manier van bouwen. Een van de projecten die bij deze aanpak aansluit, is de ontwikkeling van een visie op Polder Westzaan

Maatregelen en mogelijkheden

Een aantal maatregelen uit het uitvoeringsplan klimaatadaptatie laten de uitdagingen en mogelijkheden zien: 

  • Nieuwe of vernieuwde wegen zo aanleggen, dat deze meer water kunnen opvangen. Zoals putten in het midden van de weg.
  • Meer koele plekken in de stad maken, zodat inwoners ook op de heetste dagen verkoeling kunnen opzoeken. 
  • Bij bouwplannen zorgen voor voldoende plekken waar het water naartoe kan. Denk aan sloten en wadi’s.
  • Bomen planten die beter tegen lande droge periodes kunnen. 
  • Ontwikkelaars verplichten om kansen voor klimaatadaptatie en biodiversiteit mee te nemen in hun plannen. 

Wat kunt u zelf doen?

Op buitengewoon.zaanstad.nl vindt u meer informatie over projecten om Zaanstad groener te maken. U kunt zelf ook meedoen! Door bijvoorbeeld tegels uit uw tuin te wippen en meer groen te planten. Wilt u een geveltuin of een stukje groen adopteren? De gemeente kan u hierbij helpen. U kunt dan mailen naar geveltuinen@zaanstad.nl of groenadoptie@zaanstad.nl


foto van wethouder Wessel BreunesseWethouder Wessel Breunesse
Foto: Dirk Brand

foto van een put in het midden van de weg waar water weg kan lopenMet een afvoer in het midden van de weg kan het water goed weglopen.
Foto: Dirk Brand

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl