Zaanstad wil luchtkwaliteit versneld verbeteren

Zaanstad wil luchtkwaliteit versneld verbeteren


7 oktober 2021
Met 30 maatregelen wil gemeente Zaanstad de luchtkwaliteit verbeteren. Deze maatregelen staan in het Actieplan Luchtkwaliteit 2021-2030. In 2020 ondertekende gemeente Zaanstad het Schone Lucht Akkoord, met de ambitie om in 2030 50% gezondheidswinst te behalen door schonere lucht ten opzichte van 2016. Wethouder Wessel Breunesse: ‘Schone lucht is heel belangrijk voor de gezondheid van onze inwoners. Gemiddeld leven Nederlanders door luchtverontreiniging negen maanden korter. Als Zaanstad werken we samen met het Rijk, provincies en andere gemeenten samen om de luchtkwaliteit te verbeteren. De luchtkwaliteit in Zaanstad is de afgelopen 10 jaar verbeterd. Met de maatregelen uit het Actieplan willen we daar nog een extra stap in zetten.’

Maatregelen bij de bron van vervuiling

Een groot deel van de luchtkwaliteit wordt bepaald door vervuiling uit het buitenland. Voor Zaanstad zijn vooral verkeer en industrie belangrijke bronnen van luchtverontreiniging. Het Actieplan Luchtkwaliteit heeft als doel de luchtkwaliteit blijvend te verbeteren. Daarvoor moet de uitstoot van vervuilende stoffen worden verminderd met zogenaamde bronmaatregelen. Het Actieplan richt zich op mobiliteit, mobiele werktuigen, industrie, houtstook, binnenvaart en havens en landbouw. De maatregelen hebben een relatie met het mobiliteitsbeleid, het klimaatbeleid en het stikstofbeleid. Meer elektrisch vervoer en meer elektrische werktuigen zorgen ook voor minder geluidsoverlast.

Maatregelen

Uitvoering van het Zaans Mobiliteitsplan is belangrijk voor de verbetering van de luchtkwaliteit in Zaanstad. Stimuleren van lopen, fietsen, openbaar vervoer en elektrische auto’s is daar onderdeel van. Ook de verkeersdoorstroming verbeteren en de snelheid op de wegen verlagen kunnen helpen. Net als de inkoop van schone vervoermiddelen en –diensten. Wessel Breunesse: ‘Om de uitstoot te verminderen, willen we strengere vergunningen voor de industrie. Ook werken we samen met de industrie aan het verduurzamen van het energiegebruik van de sector.’ Inwoners willen ook steeds meer zelf de luchtkwaliteit meten. Daarom komt er een meetproject met bewoners van Oud Koog aan de Zaan en Oud Zaandijk.

Luchtvaart

Bij luchtvaart is vooral ultrafijnstof een aandachtspunt. Breunesse: ‘Wij vinden dat de hinder van Schiphol – in de breedste zin van het woord – af moet nemen. Gezondheid en dus luchtkwaliteit moet een belangrijker rol moet spelen in de discussie over de luchtvaart. Daar zetten wij ons als gemeente Zaanstad voor in.’


Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl