Zaanstreek-Waterland wil alle (grote) daken vol met zonnepanelen

Zaanstreek-Waterland wil alle (grote) daken vol met zonnepanelen


21 april 2021
Zaanstreek-Waterland wil grootschalig inzetten op zonnepanelen. Dit is nodig om de ambities uit het Nationaal Klimaatakkoord te halen. Ook onderzoeken we de mogelijkheden voor het opwekken van windenergie. Dit staat in de Regionale Energiestrategie (RES) van Noord-Holland Zuid. Deze is op 21 april 2021 gepubliceerd. Het document is het resultaat van vele onderzoeken, gesprekken en bijeenkomsten. In de RES staat hoe de regio de ambitie van 2,7 TWh aan wind- en zonne-energie in 2030 wil realiseren. √Čn hoe we de warmtetransitie willen versnellen.

Op woensdag 28 april (20.00-21.00 uur) is er een online toelichting  op de keuzes die de regio maakt. Hoeveel wil de regio gaan opwekken tot 2030? Waar liggen de zoekgebieden? Wat is een zoekgebied eigenlijk? Welke stappen volgen nog tot een uiteindelijke vergunning? En hoe kunnen bewoners en belanghebbenden hierover nog meepraten? De toelichting is voor iedereen te volgen via een livestream op https://energieregionhz.nl/informatieavond-res.

Zaanstad wil de gehele gemeente tussen 2030-2040 klimaatneutraal maken

Iedere gemeente doet wat. Zaanstad wil graag windturbines langs het Noordzeekanaal te plaatsen. De bedoeling is dat bewoners hier zo optimaal mogelijk van kunnen profiteren. Zaanstad heeft ook een grote woningbouwopgave en wil nieuwbouwwoningen zoveel mogelijk energieneutraal te maken. Daarnaast willen we oudere woningen zoveel mogelijk isoleren. De stad heeft duurzame ambities en wil inwoners daarbij zoveel mogelijk ondersteunen, door het aanbieden van collectieve inkoopacties voor isolatie, zonnepanelen en andere verduurzamingsmaatregelen.Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl