Circulair bouwen

Circulaire gebiedsontwikkeling

Circulair bouwen


In Zaanstad wordt steeds meer circulair gebouwd. Dat gaat over het ontwerp, de bouw en de renovatie van woningen en gebouwen. Het gaat over alles in de openbare ruimte, inclusief de ondergrond. De materialen zijn steeds duurzamer. Zoals biobased materialen, waarbij de grondstoffen uit de natuur komen.  Denk aan boomstammen en bamboe.  Ook de manier van bouwen is steeds duurzamer. Hout is makkelijk te hergebruiken. Houten gebouwen kun je afbreken om vervolgens het hout voor een nieuw gebouw te gebruiken.

In de bouw en renovatie van utiliteitsgebouwen is steeds meer ervaring met circulair bouwen. Denk aan circulair slopen, materialen hergebruiken, biobased materialen toepassen en materialen registeren met een materialenpaspoort. Ook is er onderzoek naar materialenhubs voor opslag en het gebruik van digitale marktplaatsen. De bouwsector werkt landelijk samen aan een manier om circulair bouwen de nieuwe standaard te maken. 

MRA Uitvoeringsconvenant houtbouw

Zaanstad heeft zich in 2021 aangesloten bij het MRA Uitvoeringsconvenant houtbouw. Met deze samenwerking willen we dat er meer wordt gebouwd met hout als biobased materiaal in de woningbouw. De productie van materialen zoals staal en beton zorgen voor veel CO2-uitstoot. Dat is veel minder bij hout en een groot voordeel is dat hout juist CO2 opslaat in gebouwen. Houtbouw draagt daarmee bij aan het behalen van klimaatdoelstellingen en vermindert de behoefte aan primaire grondstoffen. Ook geeft houtbouw de mogelijkheid om flexibeler te bouwen. De functie van gebouwen aanpassen kan makkelijker en de grondstoffen blijven behouden. Begin 2023 is de gemeenteraad geïnformeerd over de stand van zaken rondom de houtbouw in Zaanstad.

Verduurzaming bedrijventerreinen

Met een strategie voor de Zaans bedrijventerreinen gaan deze de komende jaren verder verduurzamen. Ideeën zijn materialen- en logistieke hubs. Materialenhubs kunnen ervoor zorgen dat bedrijven (rest)stromen van elkaar en uit de regio benutten. In logistieke hubs kunnen automobilisten overstappen op openbaar vervoer of de fiets pakken richting centrum. Ook kunnen we op deze manier goederen vervoeren. Hiermee maken we de binnenstad schoner en beter bereikbaar voor noodzakelijk autoverkeer. Tot slot kunnen hubs zorgen voor (tijdelijke opslag van bouw-)materialen en grondstoffen om te kunnen hergebruiken. 

Wat betekent duurzaam en circulair bouwen?

Wat is duurzaam en circulair bouwen eigenlijk? Om hier duidelijkheid over te creëren hebben we een factsheet over duurzaam en circulair bouwen gemaakt. Deze factsheet helpt externe partijen en de gemeente om te begrijpen wat er onder duurzaam bouwen valt. Denk bijvoorbeeld aan een uitleg over het verschil tussen klimatneutraal- en klimaatadaptief bouwen. 

Factsheet Duurzaam en Circulair Bouwen in Zaanstad


Illustratie nieuwbouw 160 huurwoningen Slachthuisstraat 67/67AIllustratie nieuwbouw 160 huurwoningen Slachthuisstraat 67/67A. Het ontwerp is modulair en grotendeels van hout. Er is gekozen voor een modulair bouwconcept. De delen worden grotendeels in de fabriek in elkaar gezet. Dat is duurzamer omdat er minder vervoersbewegingen zijn en er preciezer gewerkt kan worden wat voor minder bouwafval zorgt. Lees hier meer.


Zaanse kennis delen over circulair bouwen


Zaanstad is partner van Cirkelstad neemt deel aan het Regionaal Programma Cirkelstad om circulair bouwen in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) te versterken. Samen met C-creators organiseren we Community of Practice bijeenkomsten, waarin we kennis, ervaringen en de laatste ontwikkelingen delen samen met lokale ondernemers.

Geïnteresseerd? Mel je aan voor de nieuwsbrief van het Nieuws Zaans Klimaat en zo wordt je automatisch op de hoogte gebracht van nieuwe ontwikkelingen en toekomstige bijeenkomsten.

Vorige bijeenkomsten gemist? Deze kun je terugkijken via onderstaande links.

Bijeenkomst: Biobased Bouwen in Zaanstad 2021

Wat zijn biobased materialen, de ontwikkelingen en concrete voorbeelden. De Inspiratiesessie van CHRITH Architecten is hier terug te zien:

CoP Zaanstad 12 oktober 2021 :: C-creators (c-creators.org)

Bijeenkomst: Circulair bouwen, Hout versus beton 2020

Circulair beton waar het nu nog moet en bouwen met hout waar het kan. Met Rutte Beton (Achtersluispolder), Metabolic en Natrufied

Cop zaanstad :: C-creators (c-creators.org)

Iedereen werkzaam bij woningcorporaties, architecten, ontwikkelaars, aannemers en geïnteresseerde inwoners die willen bijdragen aan of meer willen leren over circulair bouwen in Zaanstad, zijn van harte welkom op de kennisbijeenkomsten die jaarlijks worden georganiseerd.

Ben je als ondernemer actief in de bouw? Via de nieuwsbrief van Cirkelstad blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op gebied van circulair bouwen in Nederland! 

Cirkelstad, hét platform voor koplopers in de bouw - Cirkelstad


Diverse aspecten van circulair bouwen aan de hand van Zaanse voorbeelden

De gemeente Zaanstad heeft een reeks factsheets opgesteld (mei 2023) waarin diverse aspecten van circulair bouwen worden toegelicht aan de hand van Zaanse voorbeelden. Het doel is om circulair bouwen hiermee verder te stimuleren. Dit doen we door kennis over circulair bouwen in de gemeente te vergroten en de eerste ervaringen breder met elkaar te delen. Voor deze factsheets richten we ons op materiaalgebruik en energie. Andere thema's voor een duurzame gebouwde omgeving, zoals natuurinclusief en klimaatadaptief komen minder aan bod.

Wat is circulair bouwen?

Circulair beton: Burano

Circulair slopen: Cleopatra en Durghorst

R ladder: Circulaire ingrepen in de openbare ruimte

Duurzaam en circulair bouwen: Parteon

Hergebruik industrieel erfgoed: Zaankwartier

Optimaal hergebruik: ZNMC

Integraal circulair : Zwembad De Slag

Modulaire bouw met hout: Slachthuisstraat 67-67A

Hernieuwbare energie: Aquathermie
(deze factsheet komt binnenkort online)

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl