Circulaire stad

Als samenleving produceren we enorm veel afval. Dat komt omdat we zo produceren dat het daarna moeilijk te hergebruiken is, producten vaak maar kort gebruiken, veel verpakkingsmateriaal gebruiken, en afval onvoldoende scheiden waardoor we grondstoffen onvoldoende kunnen recyclen.

We willen toe naar een circulaire stad. Dat betekent dat we in kringlopen gaan denken en werken. Grondstoffen worden zo goed mogelijk behouden en zo lang mogelijk gebruikt. Door optimaal gebruik te maken van goede materialen ontstaat er zo steeds minder afval. Afval voor de één wordt zo weer een grondstof voor de ander. Als doelen stellen we dat Zaanstad:

  • grondstoffen efficiënt inzet en hergebruikt, zonder schadelijke emissies voor het milieu.
  • nieuwe grondstoffen gebruikt die op duurzame wijze worden gewonnen en verdere aantasting van de leefomgeving en de gezondheid voorkomen.
  • producten en materialen gebruikt die zo ontworpen zijn dat ze kunnen worden hergebruikt met zo min mogelijk waardeverlies en zonder schadelijke emissies voor het milieu

Afval scheiden

Er worden veel producten gekocht, maar ook heel veel producten weggegooid. Door consumenten maar ook door bedrijven. De doelstelling van de circulaire stad is om die cirkel te sluiten. Om afval te voorkomen en hergebruik te stimuleren. Dit betekent voor inwoners een andere manier van verzamelen en scheiden van afval. 

Plaatje van diverse afvalbakken en een container om afval te scheiden

Lees meer over afval scheiden in Zaanstad

Recyclen

En niet alles wat je niet meer nodig hebt hoef je weg te gooien. Misschien kan een ander het nog gebruiken, of misschien koop je een keer iets wat een ander al gebruikt heeft, of ruil je iets.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl