Circulair Zaanstad

Circulair Zaanstad

Gemeente Zaanstad wil een circulaire stad zijn. Landelijk is het doel om in 2050 een circulaire economie te hebben. Circulair betekent dat we grondstoffen zo goed mogelijk behouden en zo lang mogelijk gebruiken. Hiermee voorkomen we verspilling, vervuiling en afval. Afval voor de één wordt zo weer een grondstof voor de ander. Daarnaast helpt een circulaire economie met het verminderen van CO2-uitstoot. En dat helpt weer met het halen van de klimaatdoelstellingen. (TNO, Ecorys 2021)

In een circulaire economie consumeren we minder en produceren we veel efficiënter. We voorkomen afval door grondstoffen en materialen langer en telkens opnieuw te gebruiken. Dit vraagt in veel gevallen om anders produceren en consumeren dan we nu gewend zijn. Een circulaire economie is beter voor het klimaat én de samenleving. Het maakt onze economie onafhankelijk van andere gebieden die zelf deze grondstoffen en materialen ook nodig hebben.

Gemeentelijk beleid voor een circulaire stad

De afgelopen jaren hebben veel Zaanse inwoners en ondernemers al inspirerende stappen gezet. Met de Zaanse Uitvoeringslijnen Circulaire Economie (2016) kwam gemeente Zaanstad met de eerste plannen voor een circulaire stad. Daarna zijn we gaan samenwerken in de Metropoolregio Amsterdam. Daaruit kwam het Programma Circulaire Economie voor 2018-2020 en voor 2021-2026. Om het einddoel te halen gaat de gemeente in 2022 de Zaanse visie voor een circulaire stad bijwerken. Ook komen er plannen voor de uitvoering.

Op weg naar circulair textiel

foto van een textielcontainerDe gemeente Zaanstad is verantwoordelijk voor het inzamelen van het huishoudelijk afval van bewoners. Voor het textielafval hebben we een overeenkomst met Wieland Textiles in Wormerveer. Zij sorteren op herdraagbaar en niet-herdraagbaar textiel. Maar wat gebeurt daar hierna mee? Hoe zorgen we ervoor dat we steeds meer textiel kunnen hergebruiken?

Lees meer

Circulair bouwen en gebiedsontwikkeling
impressie van nieuwbouw Slachthuisstraat

In Zaanstad wordt steeds meer circulair gebouwd. Dat gaat over het ontwerp, de bouw en de renovatie van woningen en gebouwen. Het gaat over alles in de openbare ruimte, inclusief de ondergrond. De materialen zijn steeds duurzamer. Zoals biobased materialen, waarbij de grondstoffen uit de natuur komen. Zoals hout!

Lees meer


Inkoop en aanbestedingsbeleid
foto van verkeersborden

De gemeente Zaanstad heeft de ambitie om duurzaam in te kopen. Met een duurzaam inkoopbeleid kunnen we de verduurzaming in Zaanstad te versterken. De gemeente koopt per jaar voor ongeveer 200 miljoen euro in. Door die inkopen te verduurzamen hebben we direct invloed op de bijdrage aan de (klimaat)doelstellingen.

Lees meer


Afval hergebruiken en kringlopen sluiten
foto van glascontainer

Zaanstad is over op een nieuwe manier van afval scheiden. Afval zoals plastic verpakkingen, blik, drinkpakken, oud papier en gft- en etensresten haalt HVC aan huis op. Of we zamelen dit afval in met afvalcontainers in de wijk. Deze afvalsoorten kunnen we hergebruiken. Op deze manier blijft er nog een beetje restafval over. Door afval beter te scheiden, kunnen we meer afval hergebruiken en hoeven we minder restafval te verbranden.

Lees meer

R-ladder met strategieën van circulariteit

plaatje R-ladder
De mate van circulariteit wordt vaak gerelateerd aan de zogenaamde R-ladder. 
Hoe hoger een strategie op deze lijst (ladder) van strategieën staat, hoe meer circulair de strategie is. 
Waarbij R1 de hoogste trede is (PBL).

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl