Gezonde leefomgeving

Zaanstad is een stad waar wonen en werken van oudsher samengaan, en waar industrie en fabrieken altijd dichtbij zijn. Daarnaast ligt het om de hoek van het havengebied van Amsterdam en onder de aanvliegroutes van Schiphol. Dat heeft zijn invloed op de leefomgeving in Zaanstad. De eisen voor luchtkwaliteit, bodemkwaliteit en waterkwaliteit worden streng nageleefd. Bijkomend voordeel van de energietransitie, is dat het ook iets betekent voor bijvoorbeeld de luchtkwaliteit. Als we geen fossiele energie als benzine meer verbranden, levert dat minder CO2 op, maar ook een verbetering van de luchtkwaliteit.

Maar leefomgeving gaat over veel meer. Want we willen onze leefomgeving ook toekomstbestendig maken. Dat wil zeggen dat we beter voorbereid willen zijn op het extremere weer dat klimaatverandering met zich meebrengt. In een warmere stad moeten we werken aan verkoeling, en als we vaker met extremere regenbuien te maken krijgen, moet de stad ingericht worden op betere waterberging. Dat moet in de openbare ruimte waar de gemeente verantwoordelijk voor is, maar ook op particuliere grond.

En  een gezonde leefomgeving geldt niet alleen voor mensen maar ook voor dieren. We willen een stad zijn die biodiversiteit helpt te herstellen. Waar insecten en vogels een plek hebben en hun voeding kunnen vinden.

Biodiversiteit

Biodiversiteit is belangrijk voor een gezonde leefomgeving. Genoeg variatie in planten, dieren, maar ook (micro-)organismen zoals bacteriƫn, heeft een verminderend effect op bijvoorbeeld vervuiling en klimaatverandering. Ook zorgt dit voor genoeg gezond voedsel en medicijnen. De gemeente Zaanstad is vanaf 2018 bezig alle biodiversiteit in kaart te brengen, om hiermee rekening te kunnen houden bij de bouw van bijvoorbeeld woningen. Daarnaast probeert de gemeente de biodiversiteit te verhogen door onder andere het aanleggen van groen en het uitdelen van gratis bloemenzadenmengsels. Zelf kun je veel bijdragen aan de biodiversiteit door het vervangen van tegels met groen, of het aanleggen van een geveltuin, of bij te dragen aan de biodiversiteitskaart.

Lees meer over biodiversiteit

10 tips voor een groenere tuin

Milieu

Een gezonde leefomgeving is gebaat bij een goed milieu. Dat gaat over luchtkwaliteit, bodemkwaliteit, waterkwaliteit, geluid en geur. Al deze aspecten worden in de Zaanstreek gemonitord door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. En om een betere leefomgeving te krijgen, proberen we naast het voldoen aan de geldende regels, om samen met bedrijven, inwoners en ontwikkelaars stappen te zetten om dit nog beter te maken.

Lees meer over uitstootvrije zones

Lees meer over luchtkwaliteit in Zaanstad

Informatie over schoon houtstoken 

Actieplan Luchtkwaliteit 2021-2030

Bekijk luchtkwaliteitmetingen in de regio

Lees meer over bodemkwaliteit in Zaanstad

Waterkwaliteit en zwemmen

Klacht indienen wegens overlast?

Klimaatadaptatie

Het veranderende klimaat zorgt er voor dat het in Nederland gedurende periodes aan de ene kant vaker en harder regent, en aan de andere kant heter en droger is. Klimaatadaptatie gaat over hoe u uw leefomgeving kunt aanpassen (adaptatie) om beter voorbereid te zijn op de gevolgen van het veranderende klimaat. Hoe kunt u zorgen dat uw huis beter afkoelt zonder dat u airconditioning hoeft aan te schaffen? En wat kunt u rondom uw huis of bedrijf doen om te zorgen dat regenwater weer grondwater wordt in plaats van dat het in het riool verdwijnt. De gemeente neemt hierin ook maatregelen, als zorgen voor meer groen in de stad en riolering die geschikt is voor grotere stromen regenwater.

Lees meer over klimaatadaptatie

Uitvoeringsplan klimaatadaptatie 2021-2026

Bekijk de hittestress kaart

Riscoanalyse van Arcadis

Inventarisatie bergingsmogelijkheden_voor Zaanstad_van Arcadis


Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl