Inkoop- en aanbedingsbeleid

Circulair inkopen en aanbesteden

Inkoop- en aanbestedingsbeleid

De gemeente Zaanstad heeft de ambitie om duurzaam in te kopen. Met een duurzaam inkoopbeleid kunnen we de verduurzaming in Zaanstad te versterken. De gemeente koopt per jaar voor ongeveer 200 miljoen euro in. Door die inkopen te verduurzamen hebben we direct invloed op de bijdrage aan de (klimaat)doelstellingen.

In dit kader is, samen met 160 overheidsorganisaties, het manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen ondertekend. In 2019 is in de regio de Roadmap Circulair Inkopen & Opdrachtgeverschap opgesteld. Deze doelstellingen staan ook in het Zaans Beleid Duurzaam inkopen en opdrachtgeverschap (2019/27605). De gemeente heeft het doel dat 50%van de gemeentelijke aanbestedingen klimaatneutraal of circulair is.

Duurzame investeringen

Zo is er een onderzoekverplichting naar de duurzaamheidskansen voor verschillende inkoopcategorie├źn. Waaronder de Grond- Weg- en Waterbouw en Gebouwen. Als er een investering nodig is om tot een duurzamere oplossing te komen, mag dat als deze binnen 15 jaar is terugverdiend. Zo kunnen we steeds vaker voor duurzamere oplossingen kiezen. 

Meer vraag en aanbod duurzame producten en diensten

Door duurzamer in te kopen, stijgt de vraag naar duurzame producten en diensten. Bedrijven gebruiken dan steeds vaker duurzamere materialen of hergebruiken materialen. Ook houden we steeds vaker rekening met de transportafstand en de manier van productie. Sinds 2020 vraagt de gemeente zo veel mogelijk naar de CO2-prestatieladder bij aanbestedingen. Hierin staat de totale CO2-uitstoot van een bedrijf.

Gezamenlijk duurzaam inkopen

De gemeente ziet ook kansen om bij aannemers het transport te beperken en elektrisch materieel te stimuleren. We kunnen hiervoor zorgendoor bijvoorbeeld meer laadpunten aan te leggen. Verder is het idee om steeds meer samen met andere overheden in te kopen. Hierdoor kan de prijs zakken en wordt duurzaam inkopen ook aantrekkelijker.

Meer over inkoop en aanbestedingen voor ondernemers


Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl