Klimaatneutraal

De verandering van het klimaat, instabiliteit in wereldhandel en de eindigheid van fossiele energiebronnen maken de komende jaren een energietransitie noodzakelijk. Dat willen we om in de toekomst onze energie klimaatneutraal te op te wekken, en te gebruiken. Om in de toekomst over schone en betaalbare energie te beschikken en onze groeiende stad leefbaar te houden, moeten overheid, bedrijven en inwoners op een andere manier omgaan met hoeveel energie we verbruiken en hoe we die energie opwekken en transporteren naar afnemers.  

Voor Zaanstad is deze transitie fors. Er zijn veel verouderde woningen, het gemiddelde inkomen is laag waardoor voor een grote groep inwoners investeren niet een eerste prioriteit is of soms gewoon onmogelijk, en de aanwezige industrie verbruikt veel energie. Wellicht staan betaalbaarheid en sociale cohesie onder druk vanwege de kosten van de energietransitie. Door lokale collectiviteit te organiseren waarmee we de lasten gezamenlijk dragen kunnen we dat slimmer aanpakken. De energietransitie is naast een uitdaging dus ook een kans. Om de stad leefbaarder te maken, om gezamenlijke en lokale initiatieven te ontplooien en om banen te creëren in een groeiende sector. De energietransitie is daarmee voor Zaanstad één van de grootste maatschappelijke opgaven.


Aardgasvrij wonen

Heel Nederland moet in 2050 van het aardgas af zijn. Dat lijkt heel ver weg, maar er moet ook nog heel veel gebeuren. Daarom moeten alle gemeentes in 2021 een plan opleveren welke wijk wanneer van het gas af gaat en hoe die dan wel verwarmd gaat worden. Sommige mensen wachten dat niet af en gaan nu zelf al van het gas af of bereiden hun huis voor door beter te isoleren of electrisch te gaan koken. Wil je hier meer over weten?

Stappenplan aardgasvrij wonen

Advies over beter isoleren

Regionale Energie Strategie (RES)

Om de overgang van 'oude' energie naar duurzame energie vorm te geven, heeft de rijksoverheid gemeentes en provincies de opdracht gegeven om per regio een energiestrategie te schrijven. Eind 2020 moet er een document liggen dat beschrijft hoe en waar we duurzame elektriciteit (zon en wind) opwekken, en hoe we de warmtetransitie (duurzame alternatieven voor aardgas) mogelijk maken, evenals de opslag en infrastructuur voor energie en warmte.

Lees meer over de RES Noord Holland Zuid

Warmtenet

De gemeente Zaanstad heeft de ambitie om uiterlijk in 2040 klimaatneutraal te zijn. Onderdeel hiervan is dat we willen stoppen met aardgas, omdat bij de verbranding van aardgas CO2 vrijkomt. De uitstoot van CO2 zorgt voor klimaatverandering en dat willen we tegengaan. Daarom start de gemeente Zaanstad samen met Firan, ENGIE, Parteon en Rochdale met een duurzamere manier van verwarmen door middel van een warmtenet.

Lees meer over het warmtenet

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring
Ga naar Zaanstad.nl