Klimaatneutraal

Zaanstad Klimaatneutraal

De verandering van het klimaat, instabiliteit in wereldhandel en de eindigheid van fossiele energiebronnen maken de komende jaren een energietransitie noodzakelijk. Om in de toekomst over schone en betaalbare energie te beschikken en onze groeiende stad leefbaar te houden, moeten we op een andere manier omgaan met hoeveel energie we verbruiken en hoe we die energie opwekken en transporteren naar afnemers.  

Zon- en windenergie

De energieregio Noord-Holland Zuid wil  2,7 TWh zon en windenergie opwekken in 2030.  Zaanstad draagt bij met zon op alle bestaande grote(re) daken, zon boven grote parkeerplaatsen en met aangevraagde wind- en zonprojecten. Daarnaast is er een zoekgebied aangewezen: zon en wind in het Noordzeekanaalgebied.

Lees meer over wind in Zaanstad

Aardgasvrij wonen

Heel Nederland moet in 2050 van het aardgas af zijn. Dat lijkt heel ver weg, maar er moet ook nog heel veel gebeuren. Welke wijk, op welk moment, overgaat op welk systeem heet de Transitie Visie Warmte (TVW)

Lees meer over de warmtetransitie

Regionale Energie Strategie (RES)

Om de overgang van 'oude' energie naar duurzame energie vorm te geven, heeft de Rijksoverheid gemeentes en provincies de opdracht gegeven om per regio een energiestrategie te schrijven. De partijen hebben in 2020 met elkaar én met inwoners en ondernemers gepraat over de grootschalige opwek van duurzame energie. Het resultaat van al deze gesprekken staat in de concept Regionale Energie Strategie (RES). Zaanstad zet vooral in op de opwek van zonne-energie.  

Lees meer over de RES

Warmtenet

Zaanstad wil uiterlijk in 2040 klimaatneutraal zijn. Onderdeel hiervan is dat we willen stoppen met aardgas, omdat bij de verbranding van aardgas CO2 vrijkomt. De uitstoot van CO2 zorgt voor klimaatverandering en dat willen we tegengaan. Daarom start de gemeente Zaanstad samen met Firan, ENGIE, Parteon en Rochdale met een duurzamere manier van verwarmen door middel van een warmtenet.

Lees meer over het warmtenet

Europees samenwerkingsproject EMPOWER  

In 2019 startte het Europese samenwerkingsproject EMPOWER 2.0. In 2022 liep dit ten einde. Onder leiding van Zaanstad werkte een samenwerkingsverband van 13 partners aan het vergroten van betrokkenheid van inwoners en lokaal eigenaarschap in de energietransitie. Vanuit dit project zijn in Zaanstad verschillende initiatieven gerealiseerd.

Lees meer over EMPOWER

 


Verduurzaming gemeentelijke organisatie

Naast het verduurzamen van de stad is gemeente Zaanstad ook bezig met CO2-reductie van de eigen organisatie. Zo werken we aan het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed, het wagenpark en de openbare verlichting. We maken gebruik van de CO2-prestatieladder om inzicht te krijgen in onze CO2-uitstoot. En we stellen doelen om deze uitstoot te verlagen en dit goed te kunnen volgen.

Meer informatie over de CO2 prestatieladder

Benieuwd naar wat u zelf kunt doen om de CO2-uitstoot in onze stad te verlagen? Kijk hier voor tips!

Foto van de certificeringDe certificering


Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl