Transitievisie Warmte

Wat is de Transitievisie Warmte?

Nederland gaat van het gas af. Alle woningen, bedrijven en industrie in Nederland gaan voor 2050 de overstap maken naar duurzame, lokale en betaalbare warmte.

Het College van Zaanstad heeft de Transitievisie Warmte vastgesteld. Met dit document geeft Zaanstad richting aan hoe Zaanstad aardgasvrij kan worden. Het geeft inzicht in de totale opgave, in kansrijke oplossingen en in het tempo van wijk voor wijk. De overstap naar aardgasvrij verwarmen en koken vormt één van de bouwstenen voor een klimaatneutraal Zaanstad. Deze overstap willen we zo betaalbaar en zorgvuldig mogelijk uitvoeren. Daarom hebben we onderzocht welke alternatieven het beste passen in welke buurt. En wannéér we buurten aardgasvrij kunnen maken. 


Deze warmtetransitie is een grote en vooral complexe verandering. Ieder huishouden, bedrijf of iedere instelling heeft warmte nodig. Daarnaast zijn er nog veel onzekerheden. Want welke mogelijk alternatieve bronnen zijn er?  Welke zijn geschikt? En hoe gaan we dit betalen?  De Transitievisie is het startpunt voor het vervolggesprek met  Zaankanters.

Op basis van een analyse zijn startwijken aangewezen. In Zaandam Oost en in delen van Krommenie en Wormerveer gaan we wijkuitvoeringsplannen maken samen met partners én bewoners. Initiatieven uit de stad moedigen we daarbij aan. Een aardgasvrije stad realiseren kan uiteindelijk alleen als iedereen meedoet.

Wil je meer weten:

Lees de Transitie Visie Warmte

Bekijk de powerpoint met voice-over

Wat kan ik zelf doen?

Ontdek hoe jij je huis stap voor stap energiezuiniger en duurzamer kan maken. En lees meer over wat het je kost en wat het je oplevert. 

verbeter je huis


Aardgas en duurzaamheid


 • Waarom gaan we van het aardgas af?

  Aardgas zorgt voor een groot deel van de co2-uitstoot. En dus voor de opwarming van de aarde. Door over te stappen op andere vormen van warmte zoals aardwarmte, aquathermie of groen gas kunnen we de co2-uitstoot verminderen. Bovendien willen we stoppen met gas uit Groningen. Dat betekent dat er meer aardgas nodig is uit andere landen, bijvoorbeeld Rusland. Dat kost dan meer om dat naar Nederland te brengen waardoor de prijzen stijgen.

 • Wanneer moeten we van het aardgas af zijn?

  Nederland heeft het doel om in 2050 een klimaatneutrale samenleving te zijn. Dit is in lijn met het klimaatakkoord om de opwarming van de aarde tegen te gaan. In 2030 moet de uitstoot van CO2 in ieder geval 49% minder zijn dan in 1990. Dat betekent dat we in 2050 dus helemaal aardgasvrij moeten zijn. Het is zo'n ingrijpende opgave dat je daar niet een paar jaar van tevoren mee kan beginnen. Alle gemeentes moeten uiterlijk eind 2022 een plan hebben hoe ze van het gas af gaan.

 • Welke alternatieven zijn er voor aardgas?

  Er zijn verschillende alternatieven mogelijk, maar nog niet van alle alternatieven is duidelijk of en hoe het in Zaanstad kan, Zo wordt er op dit moment onderzoek gedaan naar aardwarmte (geothermie) en warmte uit de rivier (aquathermie). Omdat de aanleg van een warmtenet niet van de ene op de andere dag klaar is, is Zaanstad in Zaandam Oost al begonnen. Omdat de nieuwe technologieen nog onderzocht worden, werkt Zaanstad daar tijdelijk met warmte uit duurzame biomassa.

 • Waarom gebruiken we biomassa?

  In Zaanstad wordt biomassa gebruikt als tijdelijke brandstof voor het warmtenet. Dat is nodig omdat we nu moeten beginnen met de aanleg van het warmtenet. Als we wachten tot alle nieuwe technologieën klaar zijn is er te weinig tijd meer over om een warmtenet voor Zaanstad aan te leggen. Als er andere alternatieven beschikbaar komen zoals aardwarmte of rivierwarmte hebben die de voorkeur. 

Wat betekent dit voor mij?


 • Wanneer gaat mijn buurt van het gas af?

  Dat is nog onduidelijk. Vooralsnog wordt gestart met de buurt Zaandam Oost (Hoornseveld, Peldersveld gevolgd door Kogerveld, Poelenburg, Rosmolenbuurt-Zuid, Oud West-Zuid) en delen van Krommenie en Wormerveer (Snuiverbuurt, Rosariumbuurt, Noorderham, Zuiderham gevolgd door Wormerveer Noord). De ambitie is dat deze wijken voor 2030 van het gas af gaan.

 • Welke oplossing is er voor mijn buurt bedacht?

  In de Transitievisie is er aan de hand van de karakteristieken van de buurt gekeken welk systeem welke buurt de beste oplossing is. U kunt uw buurt opzoeken in de transitievisie op blz 25

 • Hoeveel kost mij de overgang naar een aardgasvrije woning?

  Dat is nog niet duidelijk. Het kabinet is nog bezig met beleid maken en mogelijkheden voor subsidies. Daarnaast is het niet eenduidig, voor de ene wijk is een warmtenet een relatief goedkope oplossing, voor een andere wat complexere wijk wordt dat misschien duurder. De betaalbaarheid is in ieder geval een belangrijk criterium voor de gemeente.

 • Ik wil graag blijven koken op gas, kan dat?

  In sommige steden wordt dat als tussenstap gebruikt, wel al duurzaam verwarmen maar nog koken op gas. Dat is wel een duurdere oplossing want daarmee bent u op twee systemen aangesloten, zowel een warmtenet als gas. Het is nog niet duidelijk of Zaanstad voor deze tussenoplossing kiest. Tegelijkertijd is de ervaring dat veel mensen die de overstap maken snel gewend zijn aan koken op inductie. Koken op inductie gaat sneller, is energiezuiniger en veiliger.

 • Ik heb een huurwoning, wat kan ik doen?

  Als u in een huurwoning woont, dan bent u afhankelijk van wat uw corporatie beslist over wanneer en hoe van het gas af. U kunt daar natuurlijk wel over in gesprek met uw corporatie. U hoeft als huurder niet zelf aan de slag maar het mag wel. U kunt alvast maatregelen nemen die uw energiegebruik verminderen zoals isoleren.

 • Ik moet mijn ketel vervangen, en nu?

  Dit is hét moment na te denken over afscheid te nemen van aardgas voor het verwarmen van je huis en je warme water. Maar je kunt ook nog kiezen voor een nieuwe cv-ketel. Zo kun je een ketel huren met een gasloos garantie of gaan voor een hybride ketel. Meer informatie hierover vind je op de website van milieucentraal: https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/duurzaam-verwarmen-en-koelen/

 • In mijn buurt gebeurt voorlopig niks, kan ik wel al iets doen?

  Dat kan zeker. De eerste stap voor aardgasvrij is je energieverbruik verminderen. De energie die je niet gebruikt, hoeft ook niet te worden opgewekt. Energieverbruik verminderen kan door isolatie (vloer, dak, muur, glas), door eigen gedrag (verwarming lager zetten, korter douchen) of door wijzigingen aan instellingen van je apparatuur (cv ketel inregelen).

Proces en participatie


 • Hoe kan ik meepraten over mijn buurt?

  Met de buurten die zijn aangewezen als startwijken wordt een wijkuitvoeringsplan gemaakt. Dit doet de gemeente samen met de bewoners van die buurt, want het gaat om uw woning. Als uw wijk aan de beurt is ontvangt u een brief hierover van de gemeente. Als u in de tussentijd op de hoogte wil blijven, meld u dan aan voor de duurzaamheidsnieuwsbrief van de gemeente via deze website: https://nieuwzaansklimaat.zaanstad.nl/nieuws/nieuwsbrieven 

 • Ben ik verplicht mee te doen?

  Tot op heden is het niet verplicht om mee te doen.  Hoe dit in de toekomst gaat zijn is nu nog niet bekend. Als u invloed wil op wat er in uw wijk en met uw woning gebeurt kunt u meedoen met de gesprekken over het wijkuitvoeringsplan.

 • Wij willen met onze eigen straat een eigen warmtenetje oprichten, kan dat?

  De gemeente Zaanstad juicht buurtinitiatieven toe. Neem voor meer informatie of begeleiding contact op met het team duurzaamheid via de mailbox van Nieuw Zaansklimaat: nieuwzaansklimaat@zaanstad.nl

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl