Zon en windenergie

Windenergie in Zaanstad

Net als de rest van Nederland heeft Zaanstad de opdracht van het kabinet gekregen om in 2030 voor de helft en in 2050 volledig over te zijn op duurzame energie. Dat lijkt ver weg, maar de hoeveelheid energie die we als stad gebruiken is heel groot. Dat betekent dat we op zoek moeten naar locaties om grootschalig duurzame energie als zonne- en windenergie op te wekken.  De energieregio Noord-Holland Zuid wil  2,7 TWh zon en windenergie opwekken in 2030.  Zaanstad draagt bij met zon op alle bestaande grote(re) daken, zon boven grote parkeerplaatsen en met aangevraagde wind- en zonprojecten. Daarnaast is er een zoekgebied aangewezen: zon en wind in Noordzeekanaalgebied.

Noordzeekanaal als zoekgebied 

De zoekgebieden die nu in de Regionale Energie Strategie (RES) zijn opgenomen zijn gebieden waar onderzocht wordt of opwek van zonne- of windenergie mogelijk is. Zaanstad ziet kansen voor windmolens aan de Zaanse kant van het Noordzeekanaal tussen de bedrijventerreinen Zuiderhout en Nauerna en kansen voor wind- en zonne-energie in het gebied langs het Noordzeekanaal tussen Nauerna en Beverwijk.

Kansen betekent dat het nog in de verkenningsfase is. Het type en het aantal windmolens en de exacte locaties moeten nog gekozen worden. Ook moeten we nog partijen vinden die deze windmolens daadwerkelijk willen bouwen en beheren.

Bewoners en bedrijven kunnen meedenken

De gemeenteraad heeft afgelopen 2 februari ingestemd met de startnotitie over het uitwerken van het Zaanse zoekgebied voor windenergie langs het Noordzeekanaal. Dit betekent dat we mogen beginnen met de uitwerking.  Als gemeente willen we samen met de omgeving gaan onderzoeken of het haalbaar is om windturbines te realiseren. Binnenkort organiseren we weer bijeenkomsten.  

Op 23 juni 2021 was er een online bijeenkomst over windenergie. Zo vroegen we aan de bewoners wat zij vinden van het grootschalig opwekken van duurzame energie. Daarnaast bespraken we de mogelijkheden van gedeeld eigenaarschap in windmolens, waarmee Zaankanters financieel kunnen profiteren van de opbrengst van deze turbines.

Nieuwsmailing zoekgebied wind

Op de hoogte blijven van het zoekgebied windenergie in Zaanstad? Dan kunt u zich aanmelden voor de nieuwsmailing windenergie. Zodra er meer bekend is over het zoekgebied wind in Zaanstad, sturen wij u een mail.

Aanmelden nieuwsmailing zoekgebied wind

Plattegrond van het Noordzeekanaalgebied als zoekgebied voor windenergie

Veelgestelde vragen

Heeft u vragen over het zoekgebied windenergie in Zaanstad? Of over duurzame energie in Zaanstad in bredere zin? 

Vragen en antwoorden duurzame energie

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl