Hoe gaan we verder met het Klimaatakkoord?

Hoe gaan we verder met het Klimaatakkoord?


16 april 2020
Dit jaar gaan we aan de slag om te kijken hoe we lopende initiatieven kunnen versterken en de samenwerking kunnen verbeteren om nog meer impact te kunnen maken. Vanaf half maart zouden er weer nieuwe klimaattafels zijn. Door de coronamaatregelen zijn alle geplande tafels in maart en april helaas geannuleerd. Momenteel werken we aan een (online) alternatief om kansrijke initiatieven verder uit te werken en duurzame partijen te blijven verbinden.

Vanwege het belang van de huidige klimaat- en biodiversiteitscrisis kan de verduurzaming van de stad niet stil komen te liggen. Wel is het nu lastiger om met partijen hiermee aan de slag te gaan. Veel Zaanse inwoners, ondernemers en organisaties in zorg, onderwijs en cultuur hebben nu andere prioriteiten. Tegelijkertijd ligt er een kans bij de thuiszitters die nu bijvoorbeeld in huis klussen. Maatregelen zoals isolatie, zonnepanelen of zelfs van het gas af gaan, kunnen voor hen juist nu aantrekkelijk zijn.

Wat we gaan doen tot de zomer:

  • De projectorganisatie gaat per tafel de meest kansrijke thema’s en initiatieven verder uitwerken. De globale doorrekening van een aantal initiatieven uit het Klimaatakkoord 1.0 kunnen we hierbij gebruiken. Zo kunnen we de impact van de initiatieven beter inschatten. We houden daarbij rekening met de situatie waarin organisaties zich nu bevinden.

  • Waar mogelijk organiseren we online/telefonische bijeenkomsten om initiatieven verder uit te werken of belemmerende vraagstukken op te lossen samen met de betrokken deelnemers.

  • In mei vragen we de deelnemers om via een online enquête input te geven op het CO2 Proces van aanpak, het openingsbod van de gemeente voor de energietransitie en wordt dit jaar bijgewerkt en onderdeel gemaakt van het Klimaatakkoord 2.0. Ook vragen we je input te geven die we meenemen in de organisatie van de volgende (online) bijeenkomsten.
     
  • Voor de zomer organiseren we een webinar over de Regionale Energie Strategie (RES) van Zaanstreek waterland (2020) en de Transitievisie Warmte (2021). Deze zijn nog in ontwikkeling maar vormen belangrijke input voor concrete verduurzamingsplannen in de stad waar mensen nu al mee aan de slag willen. Voor inwoners en ondernemers is het goed om te weten hoe grootschalig duurzame energie opgewekt gaat worden in de stad, welke wijken wanneer van het gas afgaan en welke alternatieve warmtebron voor die wijk het efficiëntst is. Tijdens de webinar bespreken we de laatste stand van zaken en is er ruimte voor vragen

  • We werken aan mogelijkheden voor digitale participatie. Zoals een app als gemeentepeiler, of een online platform wat co-creatie zou kunnen ondersteunen. We verwachten op korte termijn hier meer over te weten. Dan kunnen we bepalen welke werkvormen effectief zijn voor het laden van het Zaans klimaatakkoord en de bijeenkomsten van de verschillende klimaattafels.

Na de zomer gaan we proberen om fysieke klimaattafels te organiseren, om naar het eind van het jaar naar een Klimaatakkoord 2.0 toe te werken. Natuurlijk afhankelijk van de corona situatie en onder voorbehoud van de op dat moment geldende regelgeving.

Heb je plannen of ideeën die je wilt inbrengen, of wil je duurzame ontwikkelingen onder de aandacht brengen? Mail deze dan naar nieuwzaansklimaat@zaanstad.nl.


Aan het werk tijdens een van de Klimaattafels vorig jaar

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl