Nieuws

Wie heeft de mooiste geveltuin?


11 september 2020
De laatste jaren hebben tientallen Zaankanters een geveltuin aangevraagd. De gemeente is benieuwd welke fraaie tuintjes nu de Zaanse straten versieren. Daarom komt er een verkiezing. Doe mee en stuur de beste foto in!

Lees meer

foto van een geveltuin

Klimaatgesprekken


9 september 2020

Wilt u  verduurzamen, maar weet u niet goed waar u kunt beginnen? Meld u dan aan voor de workshopreeks van KlimaatGesprekken!Vanaf eind september start de zesdelige workshopreeks KlimaatGesprekken in Zaanstad. Tijdens de workshops kom je erachter hoe je zelf klimaatvriendelijkere keuzes kunt maken en krijg je handvatten hoe je het klimaatgesprek met jouw omgeving aangaat. Humor, hoop en handelingsperspectief staan centraal. De eerste startdata zijn bekend: dinsdag 29 september en woensdag 7 oktober. De workshops vinden meestal om 2 weken plaats van 19:30-21:30 m.u.v. van de schoolvakanties. De precieze locatie in Zaanstad wordt na aanmelding in overleg bepaald.


Lees meer

foto van bewoners met een zonnepaneel

De natuur is een rijke leeromgeving


17 augustus
Rennen, rekenen, verwonderen. De natuurspeelplaats van basisschool Het SchatRijk in Koog aan de Zaan is een eindeloos leslokaal, vindt directeur en natuurliefhebber Marc van de Geer. Ook het boomcadeau van gemeente Zaanstad afgelopen maart nam hij daarom met beide handen aan. Ook andere scholen kunnen dit najaar in aanmerking komen voor een gratis klimaatbestendige boom op hun schoolplein.   

Lees meer

foto van natuurspeelplaats SchatRijkNatuurspeelplaats SchatRijk

Klimaattafels in september


13 augustus
In september worden er weer drie online klimaattafels georganiseerd. Het doel van de bijeenkomst is om iedereen mee te nemen in de laatste ontwikkelingen, inspiratie te bieden voor verduurzaming in Zaanstad en een gemeenschap op te bouwen waarin we samen werken en van elkaar leren. Vanwege corona zijn alle bijeenkomsten online vormgegeven.

Lees meer

foto van een vrouw achter een laptop

8000 zonnepanelen voor gemeente Zaanstad

12 augustus
De gemeente Zaanstad start met een flexibele aanbesteding voor de levering en installatie van 8000 zonnepanelen. Het precieze aantal en de locaties zijn nog niet bekend. Naar verwachting worden de zonnepanelen in 2021 en in 2022 geplaatst.

Lees meer

Foto van twee mannen die zonnepanelen op een dak plaatsen

Uw huis voordelig verduurzamen met actie voor isolatie, ventilatie en zonnepanelen


29 juli 2020
Zaanstad organiseert ook dit jaar weer een grootschalige inkoopactie samen met ‘Winst Uit Je Woning’. Woningeigenaren kunnen voordelig investeren in ventilatie, zonnepanelen en isolerende maatregelen. Dit verlaagt uw energierekening en verhoogt uw wooncomfort.

Lees meer


Uitvoeringsplan Klimaatadaptatie in de maak


13 juli 2020
Klimaatverandering heeft gevolgen voor hoe wij leven, wonen, ons verplaatsen en werken. De zomers worden warmer en droger en er zullen extreme regenbuien komen. Door de stijging van de zeespiegel en de toename van stormen neemt het risico van extreme wateroverlast toe. We zullen met een veranderend klimaat moeten leven en daarmee leren omgaan. Daarom gaat de gemeente Zaanstad een Uitvoeringsplan Klimaatadaptatie 2021-2026 maken.

Lees meer

Foto van huizen aan het water in Zaandam

Slim zuinig met water


15 juni 2020
Veel regentonnen zaten afgelopen dagen helemaal vol. Toch is het neerslagtekort - als indicator voor droogte - momenteel hoger dan het recordjaar 1976. Met naar verwachting opnieuw een droge warme zomer voor de boeg is het handig om te weten hoe je slim en zuinig met kraanwater kunt omgaan. We geven u 6 tips!

Lees meer

Foto van een regenton

 

Duurzame energie van en voor Zaankanters bij WeSpark


12 juni 2020
WeSpark is een lokale energiecoöperatie die energie lokaal én 100% duurzaam opwekt. Zaankanters kunnen zich aansluiten en energie afnemen, maar óók opwekken. De winst die WeSpark maakt, gaat naar lokale energieprojecten. Afnemers en opwekkers bij WeSpark hebben inspraak over wat er met de winst wordt gedaan. 

Lees meer

logo WeSpark

Concept Regionale Energie Strategie (RES)

Zaanstad zet vol in op de opwek van zonne-energie


7 mei 2020
Als Zaanstad streven we er naar om uiterlijk 2040 klimaatneutraal te zijn en toe te werken naar een circulaire stad met een gezonde leefomgeving voor mens en dier. Daarvoor is samenwerking binnen de regio erg belangrijk. Zaanstad werkt daarom samen met 28 gemeenten, de provincie Noord-Holland, de drie waterschappen en de netbeheerders in de energieregio Noord-Holland-Zuid (NHZ).

Lees meer

logo Noord-Hollandse Energieregio

De concept-RES voor energieregio Noord-Holland Zuid is klaar


22 april 2020
De concept-RES NHZ (Regionale Energiestrategie is een document waarin wordt aangegeven waar en hoe in de energieregio grootschalige duurzame elektriciteit (zon en wind) opgewekt kan worden, hoe de warmtetransitie (duurzame alternatieven voor aardgas) mogelijk gemaakt kan worden, evenals de opslag en infrastructuur voor energie en warmte. Keuzes die regionaal en met elkaar gemaakt worden. Vanuit regionale samenwerking en maatschappelijke betrokkenheid om in 2050 volledig duurzame energie te gebruiken.

Lees meer

logo Noord-Hollandse Energieregio

Duurzaan Award 2020


17 april 2020
Ieder jaar wordt er een Duurzaan Award uitgereikt. Deze prijs is voor een Zaans bedrijf of instelling dat hard werkt om bij te dragen aan een duurzaam Zaanstad. Bedrijven of instellingen die bijvoorbeeld haar CO2-uitstoot of afvalstromen flink hebben verminder, zonnepanelen hebben aangeschaft, of een boost hebben gegeven aan de biodiversiteit in Zaanstad, kunnen zich opgeven om de Award te winnen. Hiervoor kunnen zij zichzelf aanmelden bij de Green Business Club.

Lees meer

foto van eerdere uitreiking Duurzaan Award

Hoe gaan we verder met het Klimaatakkoord?


16 april 2020
Dit jaar gaan we aan de slag om te kijken hoe we lopende initiatieven kunnen versterken en de samenwerking kunnen verbeteren om nog meer impact te kunnen maken. Vanaf half maart zouden er weer nieuwe klimaattafels zijn. Door de coronamaatregelen zijn alle geplande tafels in maart en april helaas geannuleerd. Momenteel werken we aan een (online) alternatief om kansrijke initiatieven verder uit te werken en duurzame partijen te blijven verbinden.

Lees meer

Foto van een van de Klimaattafels van vorig jaarAan het werk tijdens een van de Klimaattafels vorig jaar

Duurzame klusjes in huis

 
14 april 2020
De komende weken blijven mensen zoveel mogelijk thuis vanwege de coronamaatregelen. Misschien heeft u daarom meer tijd over. Voor bijvoorbeeld het opknappen én verduurzamen van uw huis. Daarom vijf kleine maatregelen die u eenvoudig in uw huis kunt nemen om energie te besparen.  Zo knapt u uw huis op en draagt u tegelijkertijd een steentje bij aan het milieu.

Lees meer

Foto van radiatorfolie

7 tips om uw tuin of balkon te vergroenen


7 april 2020
Door het coronavirus blijft iedereen zoveel mogelijk thuis. Veel mensen gaan daarom nu klussen, opruimen, schoonmaken én tuinieren. Ook meer tijd over deze dagen? Maak uw tuin of balkonklaar voor de zomer én beter voor het klimaat. Meer groen in onze omgeving kan extreem weer verzachten. Bomen en planten houden water vast en werken als een soort buffer bij regenbuien. Ze verkoelen, terwijl stenen juist warmte vasthouden. Daarnaast is meer groen in de tuin beter voor de vlinders, bijen en vogels. Met deze 7 tips kunt u uw tuin eenvoudig vergroenen.

Lees meer

foto van een vrouw die tuiniertEen groene tuin hoeft niet groot te zijn

Zaanstad krijgt 18 bushokjes met groen dak


12 maart 2020
18 bushokjes in Zaanstad krijgen een groen dak. Het gaat om bushokjes langs de Westzijde, Zuideinde, Lagedijk, Hoogstraat, tussen de Gedempte Gracht en de Guisweg. Met deze proef wil Zaanstad ervaring opdoen met het onderhoud van deze daken. Later kijkt de gemeente of meer bushokjes in Zaanstad een groen dak kunnen krijgen.

Lees meer

Voorbeeld van bushokje met groen dak in Utrecht

Bewoners bewust van klimaatverandering maar kritisch op haalbaarheid van klimaatdoelen


3 maart 2020
Een meerderheid van de Zaankanters is zich bewust van klimaatveranderingen. Zaankanters vinden dat er al veel verandert of verwachten dat er veel gaat veranderen. Dit blijkt uit een onderzoek naar duurzaamheid onder het Zaanpanel. Dit is een vast panel van betrokken Zaankanters dat regelmatig meewerkt aan onderzoeken van de gemeente.

Lees meer

Foto van persoon op fiets

Subsidie op zonnepanelen voor bedrijven en organisaties


2 maart 2020
Met zonnepanelen kunt u uw energierekening flink verlagen. Als bedrijf, instelling of non-profitorganisatie kunt u nu subsidie krijgen voor zonnepanelen op uw dak. Green Business Club Zaanstad en de gemeente Zaanstad bieden ondersteuning bij uw subsidieaanvraag. Daarnaast zoeken zij voor u uit of het technisch haalbaar is om zonnepanelen te plaatsen. U kunt uw bedrijf tot 17 maart aanmelden. 

Lees meer

Foto van zonnepanelen op een dak

Workshops voor duurzamer leven

26 februari 2020
Wilt u verduurzamen, maar weet u niet goed waar u moet beginnen? Meldt u zich dan aan voor de workshopreeks van KlimaatGesprekken! De eerste Klimaatcoaches staan in de startblokken: ze starten op 3 april. Doe kennis op, verzamel praktische tips wissel ideeën uit. Bijvoorbeeld over hoe u energiezuiniger kunt wonen en milieuvriendelijker op vakantie kunt gaan.

Lees meer

Foto's van mensen tijdens een workshop

Zo bespaart u energie in uw huurwoning

Energiecoach komt graag bij u langs


24 februari 2020
De heer en mevrouw De Rooij willen graag in de huurwoning het energieverbruik aanpakken. Met welke maatregelen kunnen zij de energierekeningen verlagen? Ze schakelden de hulp in van een Energiecoach. Een Energiecoach gaat bij huurders thuis langs om advies te geven over energiebesparing en mogelijkheden om de woning met kleine maatregelen te verduurzamen.

Lees meer

Foto van een coachgesprek

Ook een regenton in uw tuin?


20 februari 2020
Bijna 500 Zaankanters deden mee aan de regentonactie. De gemeente Zaanstad verlootte 4 regentonnen (200 liter) van gerecycled plastic. Door het grote aantal deelnemers, werden er zelfs (willekeurig) 5 winnaars gekozen. Lokale tuincentra zien ook een groeiende interesse in regentonnen. Zij spelen hierop in door meer en verschillende soorten regentonnen aan te bieden.

Lees meer

Foto van een man bij een regenton in de tuin

Verdiepende klimaattafels in maart en april

17 februari 2020
Het Zaans Klimaatakkoord 1.0 werd afgelopen december gelanceerd. Deze eerste versie bestaat uit meer dan 100 duurzame initiatieven. Dit jaar werken we verder aan het klimaatakkoord. U kunt meedoen aan zogenoemde ‘klimaattafels’ in maart en april. Dan gaan we aan de slag met de uitwerking van de ideeën en voorstellen uit het klimaatakkoord 1.0. Onder andere kijken we hoe we nog beter kunnen samenwerken. Niet eerder meegedaan? Maakt niet uit, u bent van harte welkom!

Lees meer


Foto van een eerdere klimaattafel

Documentaire: In de ban van het bos

17 februari 2020
Gaan we nog wel goed om met de bomen in onze omgeving? In een verdichtend Zaanstad eisen ook speelvoorzieningen, woningen en parkeerplaatsen de schaarse ruimte op. Op de nationale Boomfeestdag 2020, woensdag 18 maart 2020, presenteren gemeente Zaanstad en Filmtheater De Fabriek de documentaire In de ban van het bos (55 min).

Lees meer


Foto van onderhoud aan bomen

Regionale  Energie Strategie voor Zaanstreek Waterland

 
13 februari 2020
Een van maatregelen die volgt uit het Klimaatakkoord is dat we met fossiele energie gaan stoppen en volledig overgaan op duurzame stroom en warmte. Als we dat in 2050 willen bereiken moeten we veel duurzame energie opwekken. Om een beeld te krijgen van de mogelijkheden heeft de rijksoverheid gemeentes en provincies de opdracht gegeven om per regio een energiestrategie te schrijven.

Lees meer


Foto van windmolens

Kom naar het CO₂ Café op 10 maart


12 februari 2020
Bent u ondernemer en wilt u  verduurzamen? Meld u aan voor het CO₂Café op dinsdag 10 maart in Wormerveer. En ontvang een gratis energiescan t.w.v. € 350,-.  

Lees meer

Foto van winkelgebied in Wormerveer

Funderingsherstel met Stappensubsidie

Anke: ‘De subsidie is een fijne hulp’


10 februari 2020

De Stappensubsidie Woningverduurzaming dekt dertig verschillende maatregelen die je kan treffen aan je woning om beter met energie en warmte om te gaan. Ook een aantal maatregelen die vaak standaard zijn bij funderingsherstel. Sinds afgelopen najaar kunnen Zaanse woningeigenaren hier gebruik van maken. Anke Schoemaker begon deze winter aan de verbouwing van haar huis in Krommenie. ‘De subsidie is geen redding, maar wel een heel fijne hulp.’

Lees meer

Foto van mannen werkend aan funderingsherstel

Leerlingen Bertrand Russel College in debat over duurzaamheid


7 februari 2020
Op 6 februari komen kwamen leerlingen van het Bertrand Russell College naar de gemeente Zaanstad. Zij gingen debatteren over duurzaamheid en kansengelijkheid.

Lees meer

Foto van de raadzaal

Win een regenton!


3 februari 2020
Volgens het KNMI neemt het aantal dagen dagen dat zware neerslag in korte tijd valt, de laatste jaren toe. Ook in de Zaanstreek zullen we eraan moeten wennen dat bij hevige buien regenwater op straat blijft staan. U kunt een bijdrage leveren door bijvoorbeeld regenwater op te vangen. Daarom verloot de gemeente vier regentonnen als u het antwoord op de vraag weet: ‘Wanneer is sprake van een wolkbreuk?’

Lees meer

Foto van een man bij een regenton

Duurzaamheidsmonitor 2019


23 januari 2020
De duurzaamheidsmonitor blikt jaarlijks terug op de afgelopen jaren, laat zien waar Zaanstad nu staat en werpt een blik op de toekomst. De monitor geeft inzicht in de vooruitgang die Zaanstad boekt en laat zien op welke onderdelen er nog een flinke klus te klaren is.

Lees meer

Plaatje van een grafiek uit de Duurzaamheidsmonitor

Denk en praat mee over duurzame energieopwekking in de regio


Kom op 5 februari 2020 naar Wormer of 11 februari 2020 naar Purmerend


15 januari 2020
We gaan duurzamer wonen, werken en leven. De Nederlandse regering heeft afgesproken dat alle energie in Nederland in 2050 duurzaam moet worden opgewekt. Ons elektriciteitsverbruik zal de komende jaren enorm toenemen, omdat we elektrisch gaan koken, rijden en in sommige gevallen ook elektrisch gaan verwarmen. Er moet dus veel meer energie duurzaam worden opgewekt.

Lees meer

Logo Noord-Hollandse Energie Regio

Wat vinden jongeren van het Zaans Klimaatakkoord?


14 januari 2020
Leerlingen van het Sint Michaël College hebben afgelopen november hun mening gegeven over het milieu in Zaanstad en het Zaans Klimaatakkoord. Tijdens de lancering van het klimaatakkoord 1.0 op 11 december konden deelnemers met deze leerlingen in gesprek.

Lees meer

Foto van de jongeren tijdens de lancering van het Zaans Klimaatakkoord 1.0 op 11 december

Informatieavond over warmtescans in Krommenie


10 januari 2020

Wilt u weten hoe u uw huis beter kunt isoleren? En op welke plekken u dat het beste kunt doen? Dan is een warmtescan misschien iets voor u. Zo’n scan maakt zichtbaar waar warmte wegtrekt en waar de kou binnenkomt. Tijdens een informatieavond op 15 januari in Krommenie over energiebesparing komt ook de warmtescan aan de orde.

Lees meer

Afbeelding van huis met infroroodcamera. Bron: Zaanse Energie KoöperatieBron: Zaanse Energie Koöperatie

Verslag lancering Zaans Klimaatakkoord 1.0


7 januari 2020
Op 11 december 2019 was de eerste gezamenlijke bijeenkomst van de klimaattafels én werd het Zaans Klimaatakkoord 1.0 gelanceerd. Met ruim 120 mensen, was er een fantastische opkomst. Aan het begin lanceerde wethouder Sanna Munnikendam het akkoord, dat bestaat uit meer dan 125 bestaande initiatieven in de stad.

Lees meer

Foto van de 11-jarige Ambermet het Kid's Climate AgreementDe 11-jarige Amber met het Kid's Climate Agreement

Doneer een kerstboom met kluit voor het kerstbomenbos


9 december 2019

Gaat u nog een kerstboom kopen? Kies er een met een goede kluit! Of heeft u er al een met kluit staan? Als u deze na Kerstmis doneert, krijgt uw boom een tweede leven in het kerstbomenbos in de Rosmolenwijk.

Lees meer

Foto van kerstbomen

CO2 Café voor MKB’ers op terrein Westerspoor

21 november 2019
Wilt u met uw midden- of kleinbedrijf verduurzamen? Maar weet u niet goed waar u kunt beginnen? Kom op maandag 9 december naar het CO2 Café. En u ontvangt een gratis energiescan t.w.v. 350,- en een jaar lang gratis begeleiding en advies. De bijeenkomst is van 16.30 tot 18.00 uur bij Erdi Verkeerstechniek BV, Rechte Tocht 3 in Zaandam.

Lees meer

Foto van de viering van de verkregen subsidies om de scans mogelijk te maken

Energiecafé voor VvE's op 3 december


29 november 2019
Speciaal voor VvE’s is er op dinsdag 3 december 2019 een tweede Energiecafé. Alle bestuurders zijn welkom om kennis en informatie te krijgen over  hoe u uw VvE kunt verduurzamen. De bijeenkomst is in De Vertoeving, Westzijde 80 in Zaandam. Inloop is vanaf 19.00 uur, start om 19.30 tot circa 21.30 uur.

Lees meer

Foto van een flatgebouw

Word Klimaatcoach! 


18 november 2019
Vindt u het leuk om andere mensen te helpen om klimaatvriendelijke keuzes te maken? Geef u op als Klimaatcoach! In Nederland zijn nu zo’n 100 Klimaatcoaches. In Zaanstad hebben 9 mensen zich inmiddels aangemeld. Er zijn nog 3 plekken over.

Lees meer

Foto van twee mensen in gesprek met papieren op tafelFotocredits: Sake Rijpkema

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring
Ga naar Zaanstad.nl