Nieuwe normen nieuwbouw: BENG

Bijna energieneutraal

Nieuwe normen nieuwbouw: BENG


Bijna energieneutraal 


13 oktober 2020
Alle vergunningaanvragen voor nieuwbouw moeten vanaf 1 januari 2021 aan nieuwe duurzaamheidsnormen voldoen. Namelijk aan de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG). De gemeente Zaanstad scherpt de BENG norm voor woningbouw aan. De nieuwe normering BENG vervangt de EPC-regeling (Energie Prestatie Coëfficiënt) als meetinstrument.

BENG kent drie normen in plaats van één. Die moeten al onderdeel zijn van het ontwerp van het gebouw. Net zoals bij de EPC-norm heeft Zaanstad deze normen voor de woningbouw aangescherpt. Meer informatie vindt u op www.zaanstad.nl, zoekwoord ‘beng’.

Meer informatie, inzage en zienswijze

Het ontwerp van de nieuwe verordening Fysieke leefomgeving Zaanstad ligt ter inzage. U vindt deze via www.zaanstad.nl met zoekwoord ‘beng’. Wilt u papieren stukken inzien, vult u dan het contactformulier op de website in, dan nemen contact met u op. Iedereen mag een zienswijze indienen. Dat per e-mail aan beng@zaanstad.nl. Volgens planning zal de gemeenteraad de gewijzigde verordening op 17 december 2020 vaststellen.

nieuwbouw

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl