Ontwerpwijziging Luchthavenverkeerbesluit Schiphol

Ontwerpwijziging Luchthavenverkeerbesluit Schiphol

Geef uw mening

24 februari 2021
De minister van Infrastructuur en Waterstaat wil het Luchthavenverkeerbesluit voor Schiphol wijzigen. Dit om hierin het Nieuw Normen en Handhavingsstelsel voor Schiphol (NNHS) juridisch vast te leggen. Dit betekent dat er een maximumaantal vliegbewegingen komt van 500.000 per jaar en 29.000 in de nacht. Daarnaast moet Schiphol zoveel mogelijk de start- en landingsbanen inzetten die de minste hinder veroorzaken. Van dinsdag 2 maart tot en met maandag 29 maart 2021 kunt u uw mening hierop geven. Dat kan telefonisch, per post of via de website www.platformparticipatie.nl/luchtvaartverkeerbesluit. Hier vindt u ook meer informatie over het besluit.

In online informatiebijeenkomsten kunt u meer uitleg krijgen over de ontwerpwijziging van het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol en het milieueffectrapport. Ook kunt u in themasessies vragen stellen. De bijeenkomsten zijn op dinsdag 9 maart, van 15.00 uur tot 17.30 uur en van 19.00 uur tot 21.30 uur. En op donderdag 11 maart, van 15.00 uur tot 17.30 uur en van 19.00 uur tot 21.30 uur. Meer informatie hierover en hoe u zich hiervoor kunt aanmelden, vindt u op: www.luchtvaartindetoekomst.nl.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl