Afval hergebruiken en kringlopen sluiten

Het sluiten van kringlopen van diverse materiaalstromen

In Zaanstad scheiden bewoners afval aan huis. Afval zoals plastic verpakkingen, blik, drinkpakken, oud papier en gft- en etensresten haalt HVC aan huis op. Of we zamelen dit afval in met afvalcontainers in de wijk. Deze afvalsoorten kunnen we hergebruiken. Op deze manier blijft er nog een beetje restafval over. Door afval beter te scheiden, kunnen we meer afval hergebruiken en hoeven we minder restafval te verbranden.

Het meeste afval in Zaanstad is bedrijfsafval. Om de industrie in 2050 circulair te krijgen, zijn er afspraken gemaakt in de Cluster Energie Strategie Noordzeekanaalgebied (NZKG). Hierin staat dat we ruimte moeten geven aan bedrijven en pilots om duurzame en circulaire bijdragen te leveren. Naar schatting is in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) 1.051 kton aan reststromen vanuit de voedingsmiddelenindustrie beschikbaar voor hoogwaardige verwerking. Dit vraagt ruimte voor transport en verwerking.

Afvalverwerking ondernemers

Naast de grootschalige industrie werken verschillende ondernemers in Zaanstad al jaren aan een betere afvalverwerking. Zo werken we regionaal aan een versterking van de economische positie van de MRA, door koploper te zijn op de aanpak van textiel. In de MRA kwam Zaanstad, samen met lokale en regionale ondernemers, met het Innovation Centre for Circular Textile (ICCT). Dit is een samenwerkingsplatform met als doel om van afgedankt textiel grondstoffen te maken voor nieuwe (textiele) producten. We stimuleren dat er minder primaire grondstoffen voor textiel worden gebruikt. Zo wordt ook minder afgedankt textiel verbrand en belandt er ook minder op afvalbelten. Sinds 2021 ondersteunt de gemeente de Zaanse onderneming Textiles2Textiles door middel van een lening en aandelen. Hiermee stimuleren we nieuwe ontwikkelingen om meer textiel te hergebruiken.

Meer over afval scheiden in Zaanstad


foto van een vader en kind bij een glascontainer

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl