Warmtenet

Zaans Warmtenet

De gemeente Zaanstad heeft de ambitie om uiterlijk in 2040 klimaatneutraal te zijn. Onderdeel hiervan is de energietransitie: de overgang van olie en aardgas naar lokaal opgewekte, betaalbare en schonere energie. Het Zaans Warmtenet is een initiatief van de corporaties Parteon en Rochdale, Firan, ENGIE en de gemeente Zaanstad. De biomassacentrale van Bio Forte verwarmt sinds 2019 dit warmtenet. 

Een warmtenet is een netwerk van leidingen onder de grond, waardoor warm water stroomt. Dat warme water, afkomstig van een warmtebron in de buurt, kan worden gebruikt om bijvoorbeeld huizen en kantoren te verwarmen.

Biomassacentrale

De biomassacentrale vlakbij het Pascal College voedt op dit moment het warmtenet in Zaandam Oost. Een biomassacentrale is een grote, effectieve kachel. Er wordt lokaal snoeiafval verbrand. De warmte die dat oplevert gaat via een netwerk van leidingen naar de woningen die het als warmte en warm water gebruiken.  

Is biomassa duurzaam?

Bio Forte, de exploitant van de Zaanse biomassacentrale, heeft een contract met Nederlandse leveranciers, om gecertificeerd Nederlands snoeihout te gebruiken. Dat is hout dat overblijft na het snoeien voor onderhoud aan bomen en struiken. Lokaal geoogst hout zorgt voor duurzame warmte.

Het Zaanse warmtenet kiest voor biomassa als tijdelijke energiebron. De CO2-uitstoot van de centrale is veel kleiner dan wanneer de woningen op gas zouden verwarmen. Het einddoel is om Zaanstad te verwarmen met lokale en duurzame warmte. Zoals restwarmte van Zaanse industrie, aquathermie (warmte uit oppervlaktewater) of geothermie (aardwarmte). Deze technieken zijn nog niet ontwikkeld, maar Zaanstad wil wel alvast stappen maken met het warmtenet. Daarom kiezen we voor biomassa als tijdelijke oplossing.

Hoe schoon is biomassa verbranden eigenlijk?

Bij een houtkachel of een barbecue vindt vaak een onvolledige verbranding plaats. Hierdoor geeft deze veel overlast van fijnstof. In een biomassacentrale vindt daarentegen een gecontroleerde, volledige verbranding plaats. Daarnaast zijn er sterke filters aanwezig, waardoor Bio Forte ver onder de norm blijft qua uitstoot aan fijnstof. De centrale levert warmte voor ongeveer 2200 huishoudens maar heeft de uitstoot van één reguliere houtkachel. Hierdoor heeft de centrale weinig invloed op de lokale luchtkwaliteit. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied concludeerde in de beoordeling ook dat Bio Forte ruim voldoet aan de eisen voor geluid, lucht en geur: Memo Beoordeling Omgevingsdienst NZKG 
Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl