Online bijpraat- en inspiratiesessies

Online sessies voor een duurzamer Zaanstad


18 januari 2022
Vorig jaar maart presenteerden we het Zaans Klimaatakkoord 2.0 groots samen met Marjan Minnesma van Urgenda. Dit jaar komt het Zaans Klimaatakkoord 3.0 wat later en willen we in de tussentijd inwoners en ondernemers meenemen in wat er allemaal gebeurt in onze gemeente. We beginnen met bijpraat- en inspiratiesessies voor inwoners op woensdagavond 2 februari van 20.00 uur tot 22.00 uur en op woensdagmiddag 9 februari van 15.00 uur tot 17.00 uur.  

In het eerste deel van de sessies vertellen we over wat bedrijven doen om te vergroenen, wat de gemeente doet, en wat er het afgelopen jaar door inwoners zelf is opgezet. In de tweede helft gaan we in breakout-rooms met elkaar in gesprek over wat we zelf kunnen doen. Onder leiding van een ervaringsdeskundige wisselen we ervaringen uit over aantal thema’s:

  • Hoe maak ik mijn huis stap voor stap energiezuiniger? Niet alleen duurzaam, maar ook goed voor de portemonnee
  • Hoe vergroen ik eenvoudig mijn tuin, balkon of gevel? En wat kan ik met regenwater doen?
  • Hoe kunnen we participatie beter organiseren? Hoe wil je meepraten over duurzame ontwikkelingen, zoals warmtenetten, windmolens en mobiliteit? Is er animo voor bijvoorbeeld een burgerberaad of wijkambassadeurs?

Update 8 februari: kijk de sessie terug

De bijeenkomst van 9 februari gaat in verband met het lage aantal aanmeldingen helaas niet door. Het plenaire deel van de bijeenkomst van 2 februari kun je hieronder terugkijken. De break-outs hebben we niet opgenomen. Als je vragen hebt, dan horen we het graag! Je kunt mailen naar nieuwzaansklimaat@zaanstad.nl.


Presentaties

Wil je een of meerdere van de presentaties bekijken? Dat kan ook. Hieronder vind je ze op een rij.

1. Programma bijpraat- en inspiratiesessie.pptx

2. Energietransitie.pptx

3. Circulaire Economie.pptx

4. Gezonde Leefomgeving.pdf

5. Workshopreeks KlimaatGesprekken.pptx

6. BO 1-Energieneutraal Wonen.pdf

7. BO 2 Vergroenen.pptx

8. BO 3_Burgerberaad.pptx

Over het Zaans Klimaatakkoord

Het Zaans Klimaatakkoord vertelt hoe Zaanstad werkt aan een duurzame stad die klaar is voor de toekomst. Een stad die slim omgaat met grondstoffen, steeds minder afval heeft en lokaal duurzame energie opwekt. Met een gezonde leefomgeving voor mens en dier. En aangepast aan extremer weer, zoals dat steeds vaker voorkomt met het veranderende klimaat. Een stad die nieuwe ontwikkelingen en samenwerking toejuicht. En werkt aan betaalbaarheid en zorgt dat iedereen mee kan doen.

Een duurzame stad is een mooi toekomstbeeld. Maar het vraagt om veranderingen. In hoe we samenwerken en hoe we de stad inrichten en gebruiken. Dat kan de gemeente niet alleen. Daarom doen we dit samen. Met inwoners, organisaties en overheid. Onze doelen, resultaten en de initiatieven in de stad brengen we samen in een Zaans Klimaatakkoord. Zodat iedereen kan lezen wat er gebeurt, en je kunt aanhaken bij ontwikkelingen die jouw interesse hebben.

Lees meer over het Klimaatakkoord

foto van groene gevel en zonnepanelen

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl