Nieuws

Verslag startbijeenkomsten Zaans zoekgebied windenergie Noordzeekanaalgebied

Gepubliceerd op 19 juli 2023
Afbeelding

Op 17, 22 en 23 mei 2023 hielden we 6 startbijeenkomsten over windenergie. Op alle bijeenkomsten werd dezelfde informatie gedeeld. Er waren in totaal ongeveer 150 bezoekers. Tijdens de bijeenkomst vertelden we hoe het zoekgebied voor windenergie tot stand is gekomen en hoe het verder wordt uitgewerkt.

Na een korte vragenronde gingen de deelnemers uiteen in groepen. Onder leiding van een neutrale gesprekleider en in aanwezigheid van een verslaglegger konden deelnemers aangeven wat zij belangrijk vinden bij het uitwerken van het zoekgebied. Als gemeente kijken we terug op 6 waardevolle bijeenkomsten.

Resultaten samengevat

De gesprekken en reacties waren persoonlijk, genuanceerd en gingen niet alleen over het voor- of tegen windenergie zijn. De bewoners en bedrijven uit de omgeving gaven aan wat zij belangrijke onderwerpen vinden als het gaat over windenergie. Ze vertelden waar ze zich zorgen over maken en gaven waardevolle tips mee voor het vervolgproces. We kregen reacties over

  • Geluid, slagschaduw en gezondheid
  • Natuur, landschap en cultuurhistorie
  • Participatie (proces en financieel)
  • Nut, noodzaak en alternatieven
  • Ook waren er andere vragen, tips en opmerkingen.

De samenvatting van de reacties leest u in het Hoofdverslag startbijeenkomsten windenergie. Daar leest u ook hoe we alle opmerkingen over het onderzoek naar de spelregels, de spelregels zelf en de participatie over de spelregels mee nemen in het vervolg. Wilt u alle reacties, tips en vragen lezen? Bekijk dan Beantwoording van de vragen en Verslagen per overlegtafel.  U vindt deze documenten onderaan dit bericht.

Vervolg

We werken nu aan een participatieplan over de manier waarop de omgeving kan meedenken over het onderzoek en de spelregels. Het plan is na de zomer af. Als het af is delen we het met u via deze website en via de nieuwsbrief die speciaal over het zoekgebied wind gaat.

Daarna doen we onderzoek naar de mogelijke locaties voor windturbines en de effecten van de turbines op hoofdlijnen. We kunnen dan óók bepalen welke spelregels nog nodig zijn. We verwachten de uitkomst hiervan na de zomer.

Zodra de landelijke milieu- en of afstandsnormen in concept bekend zijn, nemen we dit mee in het onderzoek/de spelregels. Deze concepten verwachten we in het najaar van 2023. Tot die tijd werken we met vuistregels van 300 en 400 meter afstand tot woningen.

Het groene en het blauwe vlak vormen samen het zoekgebied voor windenergie. Het loopt vanaf het industrieterrein Westerspoort tot aan de gemeentegrens met Beverwijk. De breedte is grofweg de breedte van het industriegebied.


De bezoekers van de bijeenkomsten gaven aan waar ze vandaan komen (de rode sterren). Ze komen uit het Zaanse zoekgebied windenergie (aangegeven met de groene en blauwe stippellijn) en uit het gebied daaromheen.Meer zien van de zoekgebieden? Dat kan hier met de RES-viewer.

Bijlagen

Meer over windenergie in Zaanstad

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl